Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/21/2019 06:16:00 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions - Programa "MILLORA" - 2018

EN QUÈ CONSISTEIX:

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions durant l’exercici 2018, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per incentivar la millora de la imatge externa de l’establiment, la modernització interior del local, la millora de l'accessibilitata l'establiment o la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2018.

Es subvencionaran els projectes de millora de l'establiment

1.1 Millora de la imatge exterior i de l’interior del local consistent en:

a) Retolació externa: disseny, producció i instal·lació

b) Aparador: assessorament, disseny, il·luminació i decoració

c) Canvi de vetllador segons model normalitzat

d) Imatge interior: canvi d'il·luminació, de paviment i de mobiliari

Resta exclòs:

- el manteniment i la conservació del local com per exemple només pintar el local, abrillantar el terra, manteniment de maquinària, compra d’estris. etc.)

- la compra de mobiliari de terrassa

1.2 Millora de l’accessibilitat a l’establiment.

Millora dels elements que garanteixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda com: la millora de l’accés de l’entrada a l’establiment, millora de l’accessibilitat interior de l’establiment: passadissos, adaptació de mobiliari, adaptació dels provadors, adaptació dels lavabos, etc.

1.3 Millora de la gestió del negoci, consistent en:

a) Projectes web

b) Programes de gestió

c) Programes i disseny e-commerce individuals o col.lectius

d) Assessorament per a l'impuls del negoci.

Resta exclòs:

- la compra d'aparells informàticsQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial, ubicat a Sant Boi de Llobregat, amb llicència d’obertura d’establiments comercials de venda al detall, dins les establertes per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya: comerç al detall (en cas d’alimentació, queden exemptes les cadenes), restauració, serveis de bugaderia i tintoreria, perruqueria i estètica i les agències de viatges detallistes (annex 1 de les bases, amb la relació de tipus d'activitats).

Donat que l’objecte de les presents bases és la modernització dels establiments comercials de proximitat per fomentar la compra a peu, reduir la mobilitat rodada i consolidar una ciutat compacta, queden exclosos de forma expressa els establiments ubicats en el polígon industrial i el Parc Comercial.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques en les que no concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que estiguin al corrent de les obligacions fiscals de l’Ajuntament, de la resta d’administracions i de la Seguretat Social.

L'actuació objecte de la subvenció haurà d'haver estat realitzada o realitzar-la durant l'exercici 2018DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Si el/la sol·licitant és una persona jurídica ha de nomenar un representant o apoderat amb poders suficients per complir amb les obligacions. Han d'aportar la documentació acreditativa dels mateixos.

- Documentació relativa a l'actuació o programa a subvencionar:

S'haurà d'adjuntar (models al final d'aquesta fitxa):

. Qüestionari tècnic.

. Certificació de la relació de factures presentades.

. Factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat, no s’admetran tiquets de compra. (En paper).

. Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada.

. Document original de les dades bancàries.

A més:

En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior, així com de millora de l’accessibilitat una fotografia amb el resultat de l’acció. En les actuacions de millora de Gestió del negoci, una memòria de l'activitat realitzada.

En les actuacions relatives al canvi de rètol exterior del comerç caldrà presentar, si encara no s'ha fet el canvi, el disseny previ al rètol per tal de valorar a través del Consorci per la normalització lingüística de Sant Boi de Llobregat, el compliment de l'article 32 de la Llei de política lingüística, Llei 1/1998, de 7 de gener.

En l'actuació d'assessorament per a l'impuls del negoci, caldrà presentar el projecte/informe, realitzat per l'assessor/a.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de setembre de 2018 finalitza el dia 31 de desembre de 2018 inclòs.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud data 31/12/2018. La manca de resolució produeix la seva desestimació.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitar per Internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

- Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

- Si voleu que us AJUDEM a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:

DEMANAR CITAALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Documentació:Veure document .pdf Bases programa MILLORA castellano.pdf ( 529 Kb)
Veure document .pdf Bases programa MILLORA.pdf ( 507 Kb)
Veure document .doc Informació per al sol.licitant legislació lingüística.doc ( 75 Kb)
Veure document .doc ANNEX 4 Dades bancàries IBAN.doc ( 128 Kb)
Veure document .doc AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT - persona física.doc ( 31 Kb)
Veure document .doc annex 6 intern retolació acció realitzada.doc ( 76 Kb)
Veure document .doc annex 5 intern retolació projecte no realitzat.doc ( 77 Kb)
Veure document .doc ANNEX 2 Certificació factures.doc ( 99 Kb)
Veure document .doc ANNEX 1 Qüestionari tècnic.doc ( 84 Kb)
Veure document .doc ANNEX 3 Declaració responsable.doc ( 84 Kb)
Tramitar amb Signatura Digital
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/25/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades