Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/17/2018 09:42:47 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions - Programa "MILLORA" - 2017

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 07/27/2017


L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions durant l’exercici 2017, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per incentivar la millora de la imatge externa de l’establiment, la modernització interior del local, la millora de l’accessibilitata l’establiment o la gestió del negoci i adequar-la a les noves necessitats del mercat en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, per a l’any 2017.

Es subvencionaran els projectes de millora de l’establiment

1.1 Millora de la imatge exterior i de l’interior del local consistent en: a) Retolació externa: disseny, producció i instal·lació (ANNEX 5 I 6 )b) Aparador: assessorament, disseny, il·luminació i decoracióc) Canvi d’il·luminaciód) Canvi de pavimente) Canvi de mobiliari

a) Retolació externa: disseny, producció i instal·lació (ANNEX 5 I 6 )

b) Aparador: assessorament, disseny, il·luminació i decoració

c) Canvi d’il·luminació

d) Canvi de paviment

e) Canvi de mobiliari

Resta exclòs :

- el manteniment i la conservació del local com per exemple només pintar el local, abrillantar el terra, manteniment de maquinària, compra d’estris. etc.)

- la compra i instal·lació de terrasses i vetlladors

1.2 Millora de l’accessibilitat a l’establiment. Millora dels elements que garanteixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda com: la millora de l’accés de l’entrada a l’establiment, millora de l’accessibilitat interior de l’establiment: passadissos, adaptació de mobiliari, adaptació dels provadors, adaptació dels lavabos, etc.

Millora dels elements que garanteixin l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda com: la millora de l’accés de l’entrada a l’establiment, millora de l’accessibilitat interior de l’establiment: passadissos, adaptació de mobiliari, adaptació dels provadors, adaptació dels lavabos, etc.

1.3 Millora de la gestió del negoci, consistent en: a) Projectes webb) Programes de gestióc) Programes i disseny e-commerced) Assessorament per a l’impuls del negoci.

a) Projectes web

b) Programes de gestió

c) Programes i disseny e-commerce

d) Assessorament per a l’impuls del negoci.

Resta exclòs:

- la compra d'aparells informàtics

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial, ubicat a Sant Boi de Llobregat, amb llicència d’obertura d’establiments comercials de venda al detall, dins les establertes per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya: Comerç al detall (en cas d’alimentació, queden exemptes les cadenes), restauració, serveis de bugaderia i tintoreria, perruqueria i estètica i les agències de viatges detallistes.

Donat que l’objecte de les presents bases és la modernització dels establiments comercials de proximitat per fomentar la compra a peu, reduir la mobilitat rodada i consolidar una ciutat compacta, queden exclosos de forma expressa els establiments ubicats en el polígon industrial i el Parc Comercial.

L’actuació objecte de la subvenció haurà d’haver estat realitzada o realitzar-la durant l’exercici 2017.

Podran ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques en les que no concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que estiguin al corrent de les obligacions fiscals de l’Ajuntament, de la resta d’administracions i de la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

S’haurà d’adjuntar:

En les actuacions relatives a la millora de la imatge exterior i interior, així com de millora de l’accessibilitat una fotografia amb el resultat de l’acció. En les actuacions de millora de Gestió del negoci, una memòria de l’activitat realitzada.

I la documentació annexada a les bases, es poden trobar a: www.santboi.cat :Qüestionari tècnic.Certificació de la relació de factures presentades.Factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat, no s’admetran tiquets de compra. (En paper).Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada.Document original de les dades bancàries. (En paper).

Qüestionari tècnic.

Certificació de la relació de factures presentades.

Factures originals, amb caràcter general, del pressupost subvencionat, no s’admetran tiquets de compra. (En paper).

Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada.

Document original de les dades bancàries. (En paper).

En les actuacions relatives al canvi de rètol exterior del comerç caldrà presentar el disseny previ al rètol per tal de valorar a través del Consorci per la normalització lingüística de Sant Boi de Llobregat, el compliment de la Llei de política Lingüística art.32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener.

En l’actuació d’assessorament per a l’impuls del negoci, caldrà presentar el projecte/informe, realitzat per l’assessor/a.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds serà a partir del 27 de juliol i fins al dia 31 de desembre de 2017

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud data 31/12/2017. La manca de resolució produeix la seva desestimació.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial amb cita prèvia concertada:

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Documentació:

Veure document .pdf Bases programa MILLORA 2017.pdf ( 437 Kb)
Veure document .pdf Bases programa millora castellano 2017.pdf ( 451 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 128 Kb)
Veure document .doc AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT - persona física.doc ( 31 Kb)
Veure document .doc ANNEX 1 Qüestionari tècnic.doc ( 84 Kb)
Veure document .doc ANNEX 2 Certificació factures.doc ( 99 Kb)
Veure document .doc ANNEX 3 Declaració responsable.doc ( 84 Kb)
Veure document .doc annex 5 retolació projecte no realitzat.doc ( 127 Kb)
Veure document .doc annex 6 retolació acció realitzada.doc ( 99 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades