Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/17/2021 08:15:32 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Concurs oposició promoció interna: 1 plaça Tècnic/a Superior (àmbit de prevenció de riscos)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud per prendre part en el procediment de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a Superior, present a la plantilla de funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de LlobregatQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Ser funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del grup inferior a la plaça convocada.

- Tenir una antiguitat mínima de dos anys a l'escala o subescala a què pertany.

-Posseir la titulació de Llicenciatura universitària, grau universitari o titulació equivalent exigida per al cos, escala, subescala, classe i categoria a què es desitja accedir de la branca d'arts i humanitats o ciències socials.- Posseir el Màster de Seguretat i Salut Laboral en el Treball, acreditació requerida per exercir com a tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals, d’acord al que estableix la llei 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenció de riscos laborals.- Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.

- Posseir el Màster de Seguretat i Salut Laboral en el Treball, acreditació requerida per exercir com a tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals, d’acord al que estableix la llei 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenció de riscos laborals.

- Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Currículum.

Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del DNI, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

Acreditació dels coneixements de llengua catalana.

Acreditació de les titulacions acadèmiques requerides.

Acreditació dels certificats que avalin tots aquells mèrits que s'al·leguin en el currículum i siguin meritables d’acord amb la fase de concurs del procediment de selecció.

Quadre resum dels mèrits al·legats per la persona aspirant complimentatQUAN ES POT SOL·LICITAR:

El període de recepció d'instàncies anirà del dia7 d'abril al 4 de maig de 2021ON SOL·LICITAR-LO:

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/06/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades