Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/20/2021 02:54:25 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Informe d'integració social (renovació de residència temporal)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera que tingui el domicili habitual a Sant Boi de Llobregat i que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal (no lucrativa; per reagrupament familiar; treball per compte d’altri; treball per compte propi).

Amb l'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria (Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril), l'elaboració d'aquest informe és Competència de la Comunitat Autònoma. És per això que la Generalitat de Catalunya estableix un procés d'emissió de l'informe en que col·laboren els ajuntaments amb la recollida de les sol·licituds i amb l'elaboració d'una proposta d'informe municipal.

Des de l'ajuntament s'analitza la documentació, es fa entrevista a la persona interessada, i s'elabora la proposta d'informe municipal que s'enviarà a la Direcció General per a la Immigració juntament amb la sol·licitud.

La Direcció General per a la Immigració, una vegada recollida i valorada tota la documentació emetrà l'Informe d'integració social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Persona estrangera no comunitària, major d'edat(o major de 16 anys amb autorització del representant legal)empadronada a Sant Boi de Llobregat,que pretengui renovar o modificar la seva autorització de residència temporal.

- És imprescindible acreditar la participació en un o més cursos formatius. La certificació d'aquests cursos haurà d'acreditar el títol del curs , l'entitat organitzadora i les hores de formació amb aprofitament.

- La persona ha de tenir assolida una competència lingüística bàsica en català i en castellà si pot donar informació bàsica sobre si

mateixa, descriure de manera senzilla aspectes de la seva experiència o entorn

personal i mantenir converses breus.

La persona usuària també pot acreditar aquesta competència lingüística mitjançant la certificació de coneixements lingüístics:

A) Pel que fa a la llengua catalana, mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès per la Direcció General de Política Lingüística o altres organismes públics competents, o bé un certificat emès pel CNL o per entitats conveniades amb aquest ens.

B) Pel que fa a la llengua castellana, mitjançant un certificat oficial de nivell A2 o superior emès pel Departament d’Ensenyament, per un altre organisme públic competent o bé per entitats conveniades amb aquests organismes.

Si la persona interessada no compleix algun d’aquests requisits, l’ajuntamentcompetent emetrà proposta desfavorable motivant-la en la inadequació de lasol·licitud.

sol·licitud.

*Cal acreditar el pagament de la taxade la Generalitat de Catalunya , en el moment en què la persona interessada presenta la sol·licitud d’informe i com a condició prèvia per a admetre-la a tràmit. En cas de no presentar aquest justificant de pagament, les sol·licituds no seran admeses a tràmit i l’ajuntament no haurà d’iniciar les actuacions administratives habituals d’aquests procediments.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sol·licitud d'informe d'integració social per duplicat (MOD INF03 GENCAT)

Documentació identificativa de la persona sol·licitant (original i fotocòpia):

Pàgina del passaport on hi apareix la fotografia de la persona sol·licitant, el número del passaport i la data de caducitat

NIE en vigor

Documentació acreditativa dels programes d’inserció sòcio-laborals i culturals (original i fotocòpia):

Programes/cursos d’inserció socio-laborals i culturals en que s’ha participat

(obligatori)

Documentació acreditativa dels coneixements lingüístics (original i fotocòpia):

Coneixements suficients de la llengua catalana i castellana(e n el cas de no comunicar-se en les dues llengües oficials de Catalunya, haurà d’acreditar la formació lingüística amb els cursos realitzats o amb les certificacions oficials que acreditin, com a mínim, el nivell A2)

Justificant de pagament de la taxa de la Generalitat de Catalunya. Des del 25 d’abril de 2016 es traspassa definitivament el cobrament de les cartes de pagament de la taxa de finestra a canals EXCLUSIVAMENT telemàtics (caixer automàtic o Servicaixa . La persona que sol·licita l'informe pot escollir la via de pagament, ja sigui:

a) Pagament presencial: , només serà possible ingressar la quota de la taxa a través del caixer automàtic o servicaixa, passant el codi de barres de la carta de pagament .Serà, per tant, imprescindible disposar d'una targeta de crèdit o de dèbit per a completar el pagament. El justificant d'haver efectuat l'ingrés serà, com fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l'oficina sinó que s'haurà d'adjuntar l'imprès que s'obtingui del caixer després de l'operació.

Serà, per tant, imprescindible disposar d'una targeta de crèdit o de dèbit per a completar el pagament. El justificant d'haver efectuat l'ingrés serà, com fins ara, la pròpia carta de pagament que ja no portarà el segell de l'oficina sinó que s'haurà d'adjuntar l'imprès que s'obtingui del caixer després de l'operació.

La carta de pagament s'obté a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat/ca).

b) Pagament electrònic: omplint el formulari amb les dades de la targeta i realitzant el pagament.

Per més informació OVT:

CLIQUEU AQUÍ

Per aquelles persones que no disposin d’ordinador o per a les quals suposi una dificultat obtenir la carta de pagament mitjançant l’OVT, el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició el personal de les seves Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat i de les Oficines de Benestar Social i Família per tal que els facilitin l’expedició de la carta de pagament. (comprovant imprès de l’OVT o comprovant validat per l’entitat bancària de l’ingrés)PREU:

En concepte de taxa per expedició de proposta municipal d'integració social: 26,60 .- eurosTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Les persones sol·licitants rebran un sms d’avís notificant que poden anar a recollir l'informe a un determinat punt i dins d’un termini concret.

El text del sms inclourà el codi de la oficina a on els pertoca anar a recollir-lo (solament en aquest punt).

Per evitar confusions, és molt important tenir en compte que:

- les Oficines de Benestar Social i Família (OBSF) i PAC (Punts d'Atenció Ciutadana) només podran lliurar la resolució original a les persones que hagin rebut prèviament el sms i que només la podran recollir al punt que específicament se’ls hagi comunicat al sms.

- Els punts de recollida s’han acordat amb criteris organitzatius específics, no necessàriament territorials.

- En cas que no puguin anar a recollir-lo dins del termini previst rebran l'informe per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud, com fins ara.

Per tot això és molt important que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte.

En cas de no haver rebut notificació de l’informe sol·licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Més informació:

CLIQUEU AQUÍ

Instrucció 1/2014 de la Direcció General per a la ImmigracióON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc Nota informativa_taxa 2017.doc ( 69 Kb)
Veure document .pdf Sol INFO3.pdf ( 137 Kb)
Veure document .doc INF03 - Documentació.doc ( 437 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/19/2017
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades