Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/19/2019 04:40:19 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Certificats del Padró d'Habitants

EN QUÈ CONSISTEIX:

Es un certificat que acredita dades del Padró Municipal d'Habitants.

Aquest document recull les dades personals, l’adreça i la data d’inscripció que consta al padró municipal, i pot ser de diferents tipus:

De residència: justifica dades individuals

De convivència: justifica dades de totes les persones que conviuen en el mateix habitatge

Històric: justifica dades dels moviments padronals compresos entre l'01/04/1986 fins l'actualitat

El Reial decret 523/2006, de 28 d'abril suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com document provatori del domicili i residència en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents, motiu pel que en la majoria de tramitacions que necessiten acreditar el domicili es poden realitzar amb la presentació de volants d'empadronament.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major d'edat que estigui o hagi estat empadronada al nostre municipi.

En cas de menors o incapacitats, els pares o tutors amb qui convisquin o els seus representants legals.

Les dades d’un menor d’edat han de ser sol·licitades pel pare, la mare o el tutor.

Per l’obtenció de certificats de menors, en el cas de menors no emancipats de pares separats o divorciats,en virtut de l'establert en l'article 156 del Codi Civil, el progenitor no custodi que acrediti mitjançant l'oportuna resolució judicial que exerceix la pàtria potestat compartida dels seus fills podrà accedir a la informació padronal dels mateixos,prèvia audiència al progenitor que ostenti la guarda i custòdia perquè pugui realitzar les al·legacions que estimi oportunes.

Si es delega aquest tràmit en una persona representant, aquesta haurà d'aportar l’autorització corresponent amb la fotocòpia del document d'identificació de la persona representada i acreditar la seva identitat amb un document d'identificació original.

Les persones afectades per un expedient de baixa d'ofici en tràmit per obtenir certificats caldrà que primer regularitzin la seva situació al padróDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Haurà d’aportar algun dels documents identificatius següents:

DNI, passaport, permís de conduir, targeta d’estranger, document d'identitat europeu o permís de residència

Si el certificat que se sol·licita es refereix a un difunt, només ho podrà sol·licitar una persona major d’edat que estigués empadronada en el mateix domicili en el moment de la defunció. Si no, cal que el certificat el sol·liciti l'organisme públic (notari o jutge) que gestioni l'expedient del finat, o qualsevol persona que ens acrediti un interès legítim, es a dir cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquests un cop que demostrin la relació amb el difunt i aportin l'autorització pertinent.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

18,40 €TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de: 3 mesos. El termini mig de tramitació és d'una setmana.

El termini mig de tramitació és d'una setmana.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS

Volant del Padró d’Habitants
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/17/2017
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades