Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/10/2023 11:33:41 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Guia per a la tramesa de la factura electrònica

EN QUÈ CONSISTEIX:

Obligats a presentar factura electrònica:

- Societats anònimes;

- Societats de responsabilitat limitada;

- Societats col·lectives;

- Societats comanditàries;

- Comunitats de béns i herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica no incloses en altres claus;

- Societats cooperatives;

- Societats civils;

- Corporacions locals;

- Organismes públics;

- Congregacions i institucions religioses;

- Òrgans de l'Administració de l'Estat i de les Comunitats Autònomes;

- Unions Temporals d'Empreses;

- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, advocats, etc);

- Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

Creació i enviament de la factura electrònica

La factura electrònica requereix dos processos: la creació de la factura i el seu enviament posterior.

La creació de la factura electrònica es pot realitzar a través de diverses aplicacions:

Facturae

Aplicació gratuïta. Requereix disposar de CERTIFICAT DIGITAL. L’aplicació pot funcionar integrada amb la plataforma FACe i permet enviar directament la factura electrònica.

En cas contrari, caldrà enviar la factura creada, de forma manual a través de la plataforma FACe o del servei e.FACT.

B2Brouter

Aplicació gratuïta. No requereix disposar de CERTIFICAT DIGITAL. Permet enviar directament la factura a través del servei e.FACT.

PIMEFACTURA

Aplicació gratuïta. No requereix disposar de CERTIFICAT DIGITAL.

Altres serveis

- Altres serveis de facturació avançats. Serveis no gratuïts.

. CAIXAFACTURA (La Caixa)

. BS Factura (Banc Sabadell)

. eFACTURA-Seres

. TS-FACTURA

. Plataforma d'EDICOM

. EdasFacturas (ZeroComa)

. CAMERFACTURA (Camerfirma)

. baVel (Voxel Group)

. Hasteunafacturae Premium (Enxendra)

Les factures electròniques generades cal que siguin enviades a través de les plataformes FACe o l’e.FACT al Punt General d’Entrada de Factures de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

El Punt General d’Entrada de Factures de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es configura com la bústia de lliurament de les factures electròniques i admet les factures electròniques a través de les plataformes FACe i de l’e.FACT:

LINK D'ACCÉS AL SERVEI

Són requisits obligatoris a incloure en les factures electròniques les següents dades:

1. Codis DIR3

Òrgan Gestor: L01082009

Oficina Comptable: L01082009

Unitat Tramitadora: L01082009

Cal indicar el codi en cada un dels tres camps (Òrgan gestor / Oficina Comptable / Unitat Tramitadora)

2.Codi del CENTRE GESTOR:El codi del Centre Gestor és el codi que té assignat es diverses àrees en que està dividit l'Ajuntament. Cada Centre Gestor té un codi assignat.En cas que desconegueu aquest codi, cal que contacteu amb el responsable de la comanda del servei perquè us informi d'aquest codi.Podeu consultar els codis dels centres gestors accedint a l'arxiu que trobareu al peu d'aquesta guia (*)Cal indicar el codi del Centre Gestor en el camp "concepte" de la factura.

El codi del Centre Gestor és el codi que té assignat es diverses àrees en que està dividit l'Ajuntament. Cada Centre Gestor té un codi assignat.

En cas que desconegueu aquest codi, cal que contacteu amb el responsable de la comanda del servei perquè us informi d'aquest codi.

Podeu consultar els codis dels centres gestors accedint a l'arxiu que trobareu al peu d'aquesta guia (*)

Cal indicar el codi del Centre Gestor en el camp "concepte" de la factura.

3. CIF:P0819900B

4. Nom:Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

5. Adreça:Plaça de l'Ajuntament 1

6. Municipi:Sant Boi de Llobregat

7. Província:Barcelona

En cas que la factura electrònica no compleixi tots els requisits obligatoris o es detectin altres tipus d'errors(import incorrecte, concepte incorrecte, etc), aquesta serà rebutjada i notificat el motiu de rebuig en l'aplicatiu des del qual s'ha enviat la factura electrònica.

Consulta de l'estat de la factura electrònica

En la bústia de lliurament de factures electròniques,

LINK D'ACCÉS AL SERVEI

podeu consultar l'estat de tramitació de cada factura, sent algun dels següents:

Factura tramesa: Factura enviada al punt general d’entrada de factures e.FACT

Factura registrada: Factura registrada en el registre comptable de factures de l’oficina comptable destinatària. És un estat que es produeix de forma simultània a l'estat "Factura lliurada".

Factura lliurada: Factura rebuda en el punt general d’entrada de factures e.FACT. És un estat que es produeix de forma simultània a l'estat "Factura registrada".

Conformada: Factura que ha estat revisada pels serveis tècnics que han fet l'encàrrec de la despesa i que està pendent de ser aprovada per l'òrgan competent.

Factura pagada: L'obligació de pagament derivada de la factura ha estat realitzada.

Factura rebutjada: El motiu de rebuig de la factura pot ser per causes tècniques, o pot ser que l'Ajuntament rebutgi la factura per motius comercials (preu incorrecte, concepte incorrecte, etc).

Comunicació de dades bancàries amb validació de l'entitat financera

Fins que no s'aporti un nou document d'acreditació de dades bancàries, tindrà efectes l'últim document aportat.

En el cas de que no es disposi de les dades de transferència bancària, es faran un màxim de dos requeriments (un telefònic o correu electrònic i un altre per escrit), i transcorregut el termini de 10 dies sense rebre la informació es procedirà a la consignació a la Caja General de Depósitos del Ministeri d’Economia.MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

(*) Codis Centres GestorsVeure document .pdf Codis Centres Gestors.pdf ( 15 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 128 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/21/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades