Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/08/2023 10:04:08 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ús de centres educatius

EN QUÈ CONSISTEIX:

Cessió de l'ús dels centres educatius públics per a la realització d'activitats d’interès social i cultural, lúdic i docent que són d’interès per una majoria de la població o que la seva aportació a la col·lectivitat tingui una forta càrrega educativa en sentit ampli. Les activitats que s'hi realitzin són d'exclusiva responsabilitat dels sol·licitants i es veuen afectades per les normes legals corresponents.

La cessió d'ús en qualsevol cas ha de ser fora de l'horari lectiu i com a màxim fins les 22 hores. Durant els caps de setmana, dies festius i períodes de vacances, l’horari per les activitats serà de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 22.00 hores.

Els espais cedibles són aquells d’ús comú, exteriors o interiors: pistes poliesportives, patis, sales d’actes i menjadors. Per altra banda, el gimnàs, la cuina, el laboratori, la biblioteca i les aules especialitzades necessitaran del vist-i-plau del centre educatiu, ateses les seves característiques ja que els materials pedagògics i els equipaments pertanyen al centre.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Persones físiques o jurídiques sense afany de lucre que organitzin activitats d'acord amb aquestes prioritats:

Prioritat 1 - Activitats organitzades per l'AMPA

Prioritat 2 - Activitats organitzades per l’Ajuntament tant si són de gestió directa com indirecta.

Prioritat 3 - Altres activitats realitzades per entitats legalitzades de lleure, culturals, artístiques, esportives…

- Persones físiques o jurídiques amb afany de lucre, quan es tracti d'activitats puntuals sense continuïtat.

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- DNI

- Pòlissa d’assegurança

- Programació de les activitats a realitzar, amb especificació de dates, horaris, previsió participants.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

- Les sol·licituds de les activitats de durada continuada durant el curs escolar s’han de presentar abans del 30 de juny per poder iniciar-les abans del 30 de setembre del següent curs.

- Les sol·licituds relatives als casals d'estiu s'han de presentar amb una l'antelació mínima de dos mesos.

- Altres tipus de sol·licituds s'han de sol·licitar amb quinze dies d'antelació a la proposta d'inici de l'activitat.PREU:

. Pel que respecta a les taxes i despeses de les que s'han de fer càrrec els usuaris dels centres d'educació infantil i primària es distingeix, en els següents termes, en funció de si es tracta de les AMPA o altres entitats privades.

. En el cas que les AMPA que desenvolupin una activitat de caire continuat al llarg del curs escolar el Departament d'Educació es fa càrrec de les despeses de consum.

- Aquestes despeses es consideren una subvenció indirecta a incloure en el total de les subvencions atorgades pel curs acadèmic.

- Quan les activitats organitzades per l'AMPA les porta a terme una empresa de serveis, les diverses gestions derivades de la responsabilitat civil, són a càrrec de l'AMPA que fa la sol·licitud.

- Les AMPA han d'abonar les taxes corresponents que estiguin aprovades per part de l'òrgan competent.

. Pel que fa a les entitats privades : s'hauran d'abonar les taxes que estiguin establertes i fer front a les despeses de vigilància i neteja dels espais utilitzats.

. Per a l'ús de determinats espais als equipaments es pot establir per part de l'òrgan competent una taxa, tenint en compte el tipus d'ús o activitat a desenvolupar i l'horari, distingint si es tracta d'activitats culturals o d'interès social o activitats d'interès particular o de la iniciativa mercantil.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de resolució i notificació és d'1 mes

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entén: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


Ordenança reguladora de l’ús social dels centres públics d’educació infantil i primària de Sant Boi de Llobregat

Ordenança reguladora
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/16/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades