Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/27/2021 08:36:19 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Garanties en procediments de contractació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Provisional: Efectiu o document dipositat a la Tresoreria Municipal que respon del manteniment de l'oferta del licitador fins l'adjudicació del contracte.

Definitiva: Efectiu o document dipositat a la Tresoreria Municipal que respon davant d'un possible incompliment o d'un compliment defectuós del contracte.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La garantia provisional (cas que es demani), l'ha de constituir tothom que vulgui participar en un procés de licitació.

La garantia definitiva (cas que es demani), l'ha de constitiur el licitador que hagi presentat l'oferta.

T ipus de garanties:

Provisional:requisit necessari per acudir als procediments de licitació en què s'exigeixi.

Definitiva:es requereix al licitador que ha presentat l'oferta i ha resultat adjudicatari del contracte.

Global: Garanteix les responsabilitats que puguin derivar-se de l'execució de tots els contractes que celebri amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si l'ingrés es fa en aval o contracte d'assegurança de caució:

Document original de l'aval o assegurança de caució (amb diligència notarial per imports superiors a 6.010,12 €)

Si l'ingrés es fa en efectiu, xec o targeta (dèbit o crèdit)

Model nomalitzat de Dades Bancàries (a efectes de procedir a una correcta devolució de la garantia per transferència bancària)QUAN ES POT SOL·LICITAR:

S'haura d'ingressar segon es tracti:

Provisional: Durant el termini de presentació de proposicions. (La manca de l'ingrés es motiu d'exclusió del procediment de contractació)

Definitiva: En el termini de 10 dies hàbils, a comptar desde el següent a aquell en què hagués rebut el requeriment.PREU:

L'import de la garantia segons es tracti:

Provisional: Màxim del 3% del pressupost del contracte (exclòs l'IVA)

Definitiva: El 5% de l'import d'adjudicació (exclòs l'IVA)TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Al momentON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMANUAL INFORMATIU:


Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/09/2017
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades