Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/19/2018 12:20:30 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Inscripcions casals d'estiu municipals - 2018

EN QUÈ CONSISTEIX:

Inscripció dels infants/adolescents admesos als Casals d’Estiu 2018 distribuïts per grups, casals, mesos i quinzenes.

L'assignació efectiva de les places resta condicionada al pagament de la quota en el moment de la inscripció. Si el pagament no es fa efectiu en el termini establert es perd la reserva de plaça.

La totalitat dels infants/adolescents preinscrits que no hagin obtingut plaça en el sorteig passen automàticament a formar part de la llista d’espera. Una vegada finalitzat el termini d’inscripció es procedirà a gestionar la llista d’espera d’acord amb l’existència de possibles vacants.

UN COP FETS LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT, PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ A LA REUNIÓ INFORMATIVA DE FAMÍLIES:

És obligatori i imprescindible portar a la reunió informativa de casals (veure els models de documentació que hi ha al peu de la fitxa de tràmit) la documentació següent:

- Full d'inscripció i autorització, signat pel pare/mare, tutor/a (en cas de declarar que no es té actualitzat el carnet de vacunes, s'haurà d'aportar certificat mèdic)

- Fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social de l'infant o de l'assegurança mèdica privada

- Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a

- En cas que sigui un infant amb discapacitat: fotocòpia de la resolució que indica el grau de discapacitat i causes, document expedit pel CAD Infantil Calàbria, i informe psicopedagògic del tutor/a del centre d'educació.

Dates de les reunions informatives per casal:

Casals JULIOL:

Casal d'infants Escola Antoni Gaudí: 12 de juny a les 18h. a L'Olivera (pl. Montserrat Roig 1)

Casal d'infants Escola Parellada i Amat Verdú: 13 de juny a les 18h. Can Massallera (c. Mallorca 30)

Casal d'adolescents Arts Escèniques: 14 de juny a les 18h. a Can Massallera (c.Mallorca 30)

Casal AGOST:

Casal d'infants Escola Amat Verdú: 18 de juliol a les 18 h. a Can Massallera (c. Mallorca 30)QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els pares/mares/tutors que hagin obtingut plaça pels infants/adolescents als Casals d’Estiu.

Si la persona que realitza la inscripció no és el pare/mare, tutor/a, s'haurà d'aportar el full d'autorització per fer la inscripció signat adjuntant fotocòpia del document identificatiu de la persona que autoritzi i comprovació del document identificatiu original de la persona autoritzada.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En el cas que es vulgui obtenir quota reduïda pels ingressos de la unitat familiar:

- Acreditar tots els ingressos de la unitat familiar dels majors de 16 anys.

- Acreditar les pensions percebudes de la Seguretat Social (viduïtat, orfandat, Renda garantida de ciutadania, . etc.) o prestacions no contributives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Acreditar les prestacions percebudes, o que no es rep cap prestació de l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya.

- Acreditar els ingressos percebuts per sentències judicials.

- Acreditar el que es consideri necessari per justificar situacions concretes.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per fer la inscripció serà des del dilluns dia 7 de maig fins al dimarts dia 22 de maig.

Llista d'espera:

A partir del dimarts 23 de maig

En cas que quedin places vacants, l'Ajuntament procedirà a gestionar la llista d'espera en rigorós ordre. S'avisarà mitjançant una trucada telefònica a les famílies que obtinguin plaça.PREU:

Consultar a peu de pàgina el document annex PREUS PÚBLICS CASALS 2018TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

La inscripció no serà definitiva si no es realitza l'ingrés de la quota en un termini de 48 hores (s'exceptua dissabtes, diumenges i festius) a partir de la data de la emissió del document de reserva de plaça i autoliquidació.

La comprovació de l'ingrés la realitza internament l'Ajuntament. En cas que transcorri el termini i no s'hagi ingressat la quota es perd automàticament la reserva.ON SOL·LICITAR-LO:

INSCRIPCIÓ PER INTERNET a través de la pàgina web municipal de l'Ajuntament (www.santboi.cat) apartat d’Infància, Adolescència i Família:

Es pot fer la inscripció i obtenció del document per fer el pagament dels Casals d'Estiu a través del formulari, excepte els següents casos: els infants de quota reduïda per ingressos de la unitat familiar segons l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) altres situacions no definides/especials

Passos a seguir:

1. Accedir al Formulari d'Inscripció Casals d'Estiu 2018 de juliol o agost

2. Emplenar les dades:

- Núm. de sorteig assignat al nen/a

- DNI del pare/mare o tutor/a (aquest ha de coincidir amb el que es va posar en el formulari de preinscripció)

3. Indicar si vol menjador o no.

4. Confirmació de quinzenes de la inscripció.

5. Si totes les dades son correctes (coincidència de dades amb el formulari de preinscripció) es generarà el document per fer el pagament de reserva de plaça i autoliquidació.

6. Imprimir 2 còpies (una per l'/la interessat/da i una altra per l'entitat bancària) del document per fer el pagament de reserva de plaça i autoliquidació.

7. Pagament mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu en qualsevol oficina de "Banc Sabadell" del municipi de Sant Boi de Llobregat, al número de compte següent:

ES11 0081 0533 92 0001202721, fent constar en el concepte, el número de referència de la preinscripció, juntament amb el nom/cognoms i DNI la persona que ha fet la inscripció.

El termini per fer efectiu el pagament serà de 48 hores (exceptuant dissabtes, diumenges i festius) a partir de la data de l'emissió del document de Reserva de Plaça i Autoliquidació.

Vençut aquest termini sense haver-se efectuat el pagament es perd la reserva de plaça.

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL a l'OMAP en els casos d'infants de quota reduïda per ingressos de la unitat familiar o altres situacions no definides/especials.

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAPMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Preus
Veure document .doc @9.2PREUS PÚBLICS casals 2018.doc ( 23 Kb)
Autorització i informació bàsica (PDF): Aquesta autorització ha de venir sempre acompanyada de la fotocòpia del document identificatiu (DNI, passaport, carnet de conduir) de la persona que autoritza.
Veure document .doc @1.1 full inscripció i autorització JULIOL 2018.doc ( 90 Kb)
Autorització del pare/mare o tutor/a (PDF):
Veure document .doc @1.2 full inscripció i autorització D'AGOST 2018.doc ( 88 Kb)

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/04/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades