Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/21/2018 10:06:13 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Inscripcions casals d'estiu municipals - 2017

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 05/03/2017


Inscripció dels infants/adolescents admesos als Casals d’Estiu 2017 distribuïts per grups, casals, mesos i quinzenes.

L'assignació efectiva de les places resta condicionada al pagament de la quota en el moment de la inscripció.

Si el pagament no es fa efectiu en el termini establert es perd la reserva de plaça.

La totalitat dels infants/adolescents preinscrits que no hagin obtingut plaça en el sorteig passen automàticament a formar part de la llista d’espera.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció es procedirà a gestionar la llista d’espera d’acord amb l’existència de possibles vacants.

INSCRIPCIÓ PER INTERNET a través de la pàgina web municipal de l'Ajuntament.

Es pot fer la inscripció i obtenció del document per fer el pagament dels Casals d'Estiu a través del formulari, excepte els següents casos:

. els infants de quota reduïda per ingressos de la unitat familiar segons l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples)

. altres situacions no definides/especials

Passos a seguir:

1. Accedir al Formulari d'Inscripció Casals d'Estiu 2017

2. Emplenar les dades:

- Núm. de sorteig assignat al nen/a

- DNI del pare/mare o tutor/a (aquest ha de coincidir amb el que es va posar en el formulari de preinscripció)

3. Indicar si vol menjador o no

4. Si totes les dades son correctes (coincidència de dades amb el formulari de preinscripció) es generarà el document per fer el pagament de reserva de plaça i autoliquidació

5. Imprimir 2 còpies (una per l'/la interessat/da i una altra per l'entitat bancària) del document per fer el pagament de reserva de plaça i autoliquidació

6. Pagament mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu en qualsevol oficina de "La Caixa" del municipi de Sant Boi de Llobregat, al número de compte següent:

ES58 2100 3073 6222 0022 7026, fent constar en el concepte, el número de referència de la preinscripció, juntament amb el nom/cognoms i DNI la persona que ha fet la inscripció.

El termini per fer efectiu el pagament serà de 48 hores (exceptuant dissabtes, diumenges i festius) a partir de la data de la emissió del document de Reserva de Plaça i Autoliquidació.

Vençut aquest termini sense haver-se efectuat el pagament es perd la reserva de plaça.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A PRESENTAR A LA REUNIO INFORMATIVA DE FAMÍLIES:

És obligatori i imprescindible portar a la reunió informativa de casals (veure els models dedocumentació que hi ha al peu de la fitxa de tràmit) la documentació següent:

- Full d'inscripció i autorització, signat pel pare/mare, tutor/a (en cas de declarar que no es té actualitzat el carnet de vacunes, s'haurà d'aportar certificat mèdic)

- Fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social de l'infant o de l'assegurança mèdica privada

- Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a

- En cas que calgui justificar la situació familiar de separació legal o divorci: fotocòpia de sentencia de separació o divorci i conveni regulador

- En cas que sigui un infant amb discapacitat: fotocòpia de la resolució que indica el grau de discapacitat i causes, document expedit pel CAD Infantil Calàbria, i informe psicopedagògic del tutor/a del centre d'educació.

Dates de les reunions informatives / casal :

Casals JULIOL:

Casal d'infants Escola Antoni Gaudi: 14 de juny a les 18h. a L'Olivera ( pl. Montserrat Roig 1)

Casal d'infants Escola Parellada i Antoni Tàpies: 19 de juny a les 19 h. Can Massallera (c. Mallorca 30 )

Casal d'adolescents Arts Escèniques: 15 de juny a les 18h. a Can Massallera (c.Mallorca 30)

Casal AGOST:

Casal d'infants Escola Antoni Tàpies: 19 de juliol a les 18 h. a Can Massallera (c. Mallorca 30)

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL a l'OMAP en els següents casos:

· els infants de quota reduïda per ingressos de la unitat familiar

· altres situacions no definides/especials

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els pares/mares/tutors que hagin obtingut plaça pels infants/adolescents als Casals d’Estiu.

Si la persona que realitza la inscripció no és el pare/mare, tutor/a, s'haurà d'aportar el full d'autorització per fer la inscripció signat adjuntant fotocòpia del document identificatiu de la persona que autoritzi i comprovació del document identificatiu original de la persona autoritzada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA INSCRIPCIÓ DE FORMA PRESENCIAL:

· En cas que es vulgui obtenir una reducció de la quota pels ingressos de la unitat familiar:

- Presentar documentació (original i fotocòpia) que acrediti tots els ingressos de la unitat familiar dels majors de 16 anys:

. En el cas de treballadors/es per compte d'altri, l'última nòmina i en el cas dels treballadors/es per compte propi, l'última declaració de renda.

. Justificant acreditatiu de les pensions percebudes de la Seguretat Social (viduïtat, orfandat, PIRMI, etc.) (s'expedeix al C/ Eusebi Güell, 41-43 de Sant Boi de Llobregat).

. Prestacions no contributives de l'ICASS (s'expedeix a les oficines de Benestar i Família de la Generalitat)

. Document acreditatiu de les prestacions percebudes o de no rebre cap prestació de l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (s'expedeix al C/ Francesc Pi i Margall, 111 de Sant Boi de Llobregat).

. Ingressos percebuts per sentències judicials.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

- El termini per fer la inscripció serà des del dilluns dia 8 de maig fins al divendres dia 19 de maig.

LLISTA D'ESPERA

A partir del divendres 26 de maig

En cas que quedin places vacants, l'Ajuntament procedirà a gestionar la llista d'espera en rigorós ordre. S'avisarà per mitjà de trucada telefònica a les famílies que obtinguin plaça.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els pares/mares/tutors que hagin rebut avís per part de l'Ajuntament informant que tenen una plaça assignada.

PREU:

Consultar a peu de pàgina el document annex PREUS PÚBLICS CASALS 2017

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

La inscripció no serà definitiva si no es realitza l'ingrés de la quota en un termini de 48 hores (s'exceptua dissabtes, diumenges i festius) a partir de la data de la emissió del document de reserva de plaça i auto liquidació.

La comprovació de l'ingrés la realitza internament l'Ajuntament. En cas que transcorri el termini i no s'hagi ingressat la quota es perd automàticament la reserva.

ON SOL·LICITAR-LO:

Es pot fer per INTERNET mitjançant el formulari de inscripció elaborat per a aquest efecte a la PÀGINA WEB MUNICIPAL (www.santboi.cat) apartat d’Infància, Adolescència i Família.

O presencialment a:

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP) - Horari

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Preus
Veure document .doc @9.2PREUS PÚBLICS casals 2017.doc ( 23 Kb)
Autorització i informació bàsica (PDF): Aquesta autorització ha de venir sempre acompanyada de la fotocòpia del document identificatiu (DNI, passaport, carnet de conduir) de la persona que autoritza.
Veure document .doc @1.1 full inscripció i autorització JULIOL 2017.doc ( 91 Kb)
Autorització del pare/mare o tutor/a (PDF):
Veure document .doc @1.2 full inscripció i autorització D'AGOST 2017.doc ( 89 Kb)

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web