Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:27:06 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Altres equipaments

EN QUÈ CONSISTEIX:

La utilització d'equipaments municipals socioculturals (Casal Cooperativa-Molí Nou, Casal Marianao, Casal Camps Blancs, Casal Casablanca, Can Massallera, L'Olivera, Cal Ninyo i La Gralla), la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, els Jardins de Can Torrents i de Can Barraquer, Auditori Escola Municipal de Música, Equipaments Mediambientals, Local per assaig musical, Mercat Municipal de Sant Jordi, Jardins de Can Castells, Torre Benviure i altres edificis municipals, per a la realització d'activitats d'interès social i cultural, lúdic o docent.

Dins dels equipaments socioculturals es poden utilitzar els següents espais:

. despatxos per tal que les entitats puguin ubicar la seva seu

. sales per activitats

. sales d'actes

. sales d'exposicions

Es poden distingir tipologies d'utilització dels equipaments en les següents categories:QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Totes les persones físiques o jurídiques i col·lectius/entitats amb l'objectiu de desenvolupar activitats formatives, culturals, recreatives, socials, polítiques, sindicals o de qualsevol altre tipus, que no contradiguin els principis constitucionals i siguin d'interès social o cultural.

- Es permet l'ús a la iniciativa mercantil, sempre que s'apreciï un afany social i no hi hagi un afany purament lucratiu, circumstàncies que seran apreciades discrecionalment per part de l'Ajuntament tenint en compte els criteris fixats a l'ordenança reguladora de l'ús d'aquests equipaments.

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Programació de les activitats a realitzar, amb especificació de dates, horaris, previsió participants.

- Còpia de la pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l'activitat a realitzar, si s'escau.

- Document acreditatiu de la representació en el supòsit d'actuar en nom d'un altre o d'una entitat, associació, empresa...QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

Preus per hora d'utilització: en algun cas, a banda del preu hora hi ha una quota fixa per la seva utilització, independent del número d'hores que s'utilitzi.

L'Olivera

Escola de Música Blai Net

Equipaments mediambientals

Mercat municipal de Sant Jordi

ALTRES EDIFICIS O FINQUES MUNICIPALS

L'ús privatiu o comú especial de la totalitat o part d'un edifici o finca municipal de domini públic (no identificat anteriorment), i emparat amb una llicència municipal, suposa una taxa de 4,40 euros per metre quadrat i mes.

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats, i els grups/col·lectius santboians no constituïts formalment com a entitats però amb caràcter cultural o social estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que realitzin activitats culturals o d'interès social dins de l'horari habitual d'obertura de l'equipament.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

. Activitats puntuals dins d'horari de funcionament de l'equipament: al moment

. Activitats contínues o puntuals fora de l'horari de funcionament: 1 mes (en cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà: desestimada)
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/07/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades