Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 05:51:21 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions a empreses per a la contractació de persones participants en el projecte logística 4.0: generant un ecosistema d’innovació

EN QUÈ CONSISTEIX:

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb el suport econòmic del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020 -2023” de la Diputació de Barcelona, estableix una línia d’assignacions econòmiques per a la contractació de persones participants en el projecte logística 4.0: generant un ecosistema d’innovació.

Són subvencionables els contractes formalitzats entre l'1 d’abril i l'1 d’agost de 2022, ambdós inclosos.

IMPORT

Les empreses beneficiàries poden rebre un ajut màxim de 2.000€ corresponent al 50% del cost de la contractació a bonificar, sent subvencionable el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la seguretat social a càrrec de l’empresa.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

1. Qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que dugui a terme una activitat econòmica vinculada a la cadena de valor de la logística i la distribució, i disposi de capacitat legal per a subscriure un contracte laboral, que:

2. No poden beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

3. Les persones a contractar per l'empresa hauran de ser participants del projecte Logística 4.0: generant un ecosistema d’innovació i pertànyer als grups següents:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si el/la sol·licitant és una persona jurídica ha de nomenar un representant o apoderat amb poders suficients per a les obligacions. Han d’aportar la validació de poders o la documentació acreditativa d'aquests.

La identificació de la persona sol·licitant es fa a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu Electrònica.

És necessari emplenar la instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada.

A MÉS:

- Heu de comunicar les dades bancàries d'acord amb les següents instruccions:

Veure

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari, ho notificarà a l’interessat/da tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, amb indicació de què, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Les notificacions i requeriments, que s’efectuïn en el marc del procediment s’hauran d’ajustar a les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 3 al 9 de desembre de 2022TAMBÉ ES POT TRAMITAR: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENTALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases subvenció contractació per a empreses TTT.pdf ( 1578 Kb)
Veure document .pdf CAST_BASES SUBVENCIONS A EMPRESES PROJECTE LOGÍSTICA 4.0.pdf ( 155 Kb)
Veure document docx AnnexContracteTreball.docx ( 230 Kb)
Veure document xlsx Justificació del període de contractació.xlsx ( 136 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/03/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades