Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 11:25:34 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ús d'equipaments culturals

EN QUÈ CONSISTEIX:

Hi ha una xarxa d'equipaments culturals a disposició de la ciutadania: Torre del Benviure, Termes Romanes, Museu de Sant Boi (Can Barraquer), Jardins de Can Torrents, Jardins de Can Castells (CCCA), Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Ateneu Santboià.

Es poden distingir tipologies d'utilització dels equipaments en les següents categories:

La disponibilitat i horaris dels espais està condicionada a la compatibilitat entre les activitats que es vulguin dur a terme i les pròpies de l'equipament cultural, atès que no es poden celebrar actes que pertorbin el seu funcionament habitual.

El temps de reserva de les sales ha d’incloure el temps destinat a la realització de l’activitat, el temps previ de preparació, les proves de so, etc., com també el temps posterior de desmuntatge i desallotjament dels assistents per deixar la sala tal i com estava abans de l’activitat.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les condicions ús.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Totes les persones físiques o jurídiques i col·lectius/entitats amb l'objectiu de desenvolupar activitats formatives, culturals, recreatives, socials, polítiques, sindicals o de qualsevol altre tipus, que no contradiguin els principis constitucionals i siguin d'interès social o cultural.

- Es permet l'ús a la iniciativa mercantil, sempre que s'apreciï un afany social i no hi hagi un afany purament lucratiu, circumstàncies que seran apreciades discrecionalment per part de l'Ajuntament tenint en compte els criteris fixats a l'ordenança reguladora de l'ús d'aquests equipaments.

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Programació de les activitats a realitzar, amb especificació de dates, horaris, previsió participants.

- Còpia de la pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de l'activitat a realitzar, si s'escau.

- Document acreditatiu de la representació en el supòsit d'actuar en nom d'un altre o d'una entitat, associació, empresa...

L’Ajuntament pot exigir la documentació o informació complementària que consideri necessària.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

Preus per hora d'utilització: en algun cas, a banda del preu hora hi ha una quota fixa per la seva utilització, independent del número d'hores que s'utilitzi.

Torre Benviure

Termes Romanes

Museu de Sant Boi (Can Barraquer)

Can Castells CCCA

Jardins de Can Torrents

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Ateneu Santboià

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats, i els grups/col·lectius santboians no constituïts formalment com a entitats però amb caràcter cultural o social estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que realitzin activitats culturals o d'interès social dins de l'horari habitual d'obertura de l'equipament.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

. Activitats puntuals dins d'horari de funcionament de l'equipament: 7 dies naturals

. Activitats contínues o puntuals fora de l'horari de funcionament: 1 mes (en cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà: desestimada)
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/07/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades