Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/21/2019 06:40:59 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


OMIC - Queixa/Reclamació/Denúncia de consum

EN QUÈ CONSISTEIX:

- Queixa: el consumidor pot fer un escrit de queixa per deixar constància d'uns fets que, malgrat no ser una infracció administrativa per part d'una empresa i malgrat que no vulguin demanar una compensació o rescabalament, desitja que l'Administració els conegui i els faci arribar a l'empresa. Aquest facilita que l'empresa pugui millorar la qualitat del seu servei als clients.

- Reclamació: petició de la persona reclamant encaminada a obtenir la reparació d'un dany, el rescabalament de quantitats, la rescissió d'un contracte, l'anul·lació d'un deute o d'una prestació que s'hagi produït durant una relació comercial.

- Denúncia: la persona denunciant vol posar en coneixement de l'administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria de consum.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les persones consumidores i usuàries, ja siguin persones físiques o jurídiques que hagin adquirit, utilitzin o gaudeixin, com destinataris finals, de béns, productes o serveis i que tinguin domicili a Sant Boi de Llobregat.

També ho poden sol·licitar treballadors autònoms i microempreses en casos de reclamacions de serveis bàsics i serveis de tracte continuat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Imprès de sol·licitud facilitat per l'Ajuntament on s'han de consignar les dades identificatives de l'empresa reclamada/denunciada, motiu de la reclamació/denúncia i petició/denúncia concreta.

- Justificant de reclamació presentada davant l'empresa a la que es reclama (número d'incidència, full oficial de queixa/reclamació/denúncia, còpia de correu electrònic, carta certificada, etc.):D'acord amb el Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, cal que presenteu una reclamació prèvia a l'empresa amb qui heu tingut la relació de consum. Transcorregut el termini de 30 dies sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades, es pot iniciar el procediment de mediació davant de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

- Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat (DNI/NIE)

- La persona reclamant ha de ser la titular del contracte de serveis o compravenda o aportar una autorització d'aquest amb còpia del DNI de les dues parts.

- Fotocòpia de la documentació que ampari la compra o motiu de la reclamació/denúncia com pot ser: factura, garantia, pressupost, albarans, rebuts, tiquets, contracte, dictàmens tècnics...

- L'usuari ha de portar tota la documentació que sigui necessària per tramitar el seu expedient.

- Quan es tracti d'una reclamació amb una operadora, es pot adjuntar el número d'incidència en comptes del full oficial de reclamació / denúncia.

- Quan es fa una reclamació, sempre es millor fer-la per escrit i quedar-se una còpia.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

6 mesosON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/12/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades