Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/20/2019 05:55:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Exempció de l'IBI

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud de l'exoneració en el pagament del rebut de l'impost sobre béns immobles, en els supòsits previstos en la normativa vigent. Supòsits:

D'ofici:

Els béns propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals directament afectats a la defensa nacional, seguretat ciutadana i serveis educatius i penitenciaris i els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.

Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.

Els de l’Església Catòlica i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes (llocs de culte, oficines i formació) (comunitats evangèliques, israelites i islàmiques).

Els que siguin propietat de la Creu Roja.

Aquells béns als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor.

La superfície de les forestes poblades amb les espècies de creixement lent, determinades reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o els suro.

Terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i edificis enclavats en els mateixos terrenys dedicats a estacions, magatzem o qualsevol altre servei indispensable per l’explotació de les línies.

Els béns amb quota liquida inferior a 6 euros.

Prèvia sol·licitud

Béns destinats a l’ensenyament per centres concertats (pel que fa a la superfície afectada a l'ensenyament concertat i pel subjecte passiu).

Els declarats expressament monument o jardí històric d’interès cultural per Real Decret, sempre que no estiguin afectes a explotacions econòmiques, i que no els resulti d'aplicació algun dels supòsits legament previstos.

Superfície de les forestes subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal.

Béns dels quals siguin titulars les entitats sense fins lucratius.

Els béns dels quals siguin titulars els centres Sanitaris de titularitat pública afectats a les finalitats especifiques d’aquest centre.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

El subjecte passiu de l'impost o el seu representant legal, que es trobin en els supòsits abans referits.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació acreditativa de reunir les condicions exigides per la normativa vigent per l'exempció sol·licitada.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, tenint present que l'efecte de l'atorgament de l'exempció, si procedeix, es produirà a partir de l'exercici següent de la data de la sol·licitud, i no pot tenir caràcter retroactiu.PREU:

Sense costTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de resolució i notificació és de 6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà desestimadaON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPCita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2014
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades