Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/25/2023 03:33:26 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Bonificació per  l'IAE per les empreses que fan instal·lació de plaques fotovoltaiques

EN QUÈ CONSISTEIX:

Les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinguda del Sol gaudeixen d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost sobre activitats econòmiques, durant 5 anys consecutius, a partir de l'Ordenança Fiscal Núm. 2. Impost sobre activitats econòmiques de l'any 2023.

Aquesta bonificació està condicionada a l'obtenció d'un informe tècnic municipal previ a la sol·licitud que acredita la legalització de la instal·lació.

Aspectes a tenir en compte:

-La quantia de la bonificació no pot excedir el 50% del pressupost de l'obra o instal·lació o, si s'escau, de la part del pressupost que corresponguin a les instal·lacions objecte d'aquesta bonificació amb un màxim de 25.000€.

-No s'aplica aquesta bonificació quan les instal·lacions hagin estat motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials.

-La bonificació és compatible amb qualsevol altres que beneficiïn els mateixos immobles.

Per a més informació consulteu l'ordenança fiscal reguladora:

Ordenança fiscal reguladora

Aquest tràmit està delegat a l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de BarcelonaQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Les instal·lacions s'han d'haver executat durant el període impositiu immediatament anterior a aquell en què ha de tenir efectes la bonificació. Condició que s'acredita amb el número de l'expedient d'obres corresponent.

- La bonificació té caràcter rogat i s'aplica en el període següent a aquell en què hagi tingut lloc la instal·lació.

Poden presentar la sol·licitud d'informe:

- Les persones físiques, jurídiques o les entitats subjectes passius de l'IAE.

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular, s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitat

Per presentar la sol·licitud de bonificació heu d'accedir a la Diputació de Barcelona:

ACCEDIRDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- El número d'expedient de la llicència d'obres.

- Factura detallada i comprovant de pagament de la instal·lació.

- Una fotografia de la instal·lació de les plaques.

- Una fotografia de la instal·lació de l'inversor.

- En cas d'instal·lació solar fotovoltàica d'autoconsum - Documentació acreditativa de la seva inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC).

- En cas d'instal·lació solar tèrmica - Homologació tècnica per part de l'Administració competent expedida pel fabricant.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment abans del 31 de gener, de l’exercici en què ha de tenir efectes la bonificació, dins del termini d'un any des de la instal·lació.

Per presentar la sol·licitud de bonificació heu d'accedir a la Diputació de Barcelona:

ACCEDIRON SOL·LICITAR-LO:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20-21

Telèfon: 93 472 92 45

ACCEDIRALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/05/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades