Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/03/2023 08:04:51 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Informe respecte l'estudi de projectes d'activitats, de caire voluntari

EN QUÈ CONSISTEIX:

La finalitat d’aquesta consulta voluntària prèvia és afavorir de forma proactiva i no reactiva el normal desenvolupament de les activitats en l’àmbit del terme municipal de Sant Boi de Llobregat amb la finalitat de que les possibles incidències que es detectin en l’activitat projectada no hagin de ser resoltes mitjançant actes de control posterior a l’efectiva implantació de l’activitat, en el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia i, la verificació de la compatibilitat de l’activitat projectada amb la normativa vigent, en tots els supòsits.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Les persones que pretenguin dur a terme una activitat o modificar substancialment una activitat que ja venen realitzant, podran formular a l’Ajuntament, de forma potestativa, una consulta prèvia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb la normativa urbanística, ambiental i sectorial vigent.

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un avantprojecte o d’un projecte bàsic o executiu, redactat per una persona tècnica competent, el qual ha de contenir, almenys, la informació següent:

a) Descripció de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i principals característiques així com les instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar, emmagatzemar, i produir, i les fonts de les emissions, el tipus i la magnitud d'aquestes.

b) Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, accidents greus, prevenció d'incendis, de riscos i d'accidents laborals, protecció de la salut, així com de la normativa sectorial reguladora de l'activitat concreta que es pretengui instal·lar o modificar.

c) Les mesures de gestió de residus generats.

d) La documentació o especificacions tècniques requerides per la normativa sectorial reguladora de l'activitat concreta que es vulgui implantar.

e) D’altra que sigui rellevant per la tipologia o peculiaritats de l’establiment.

Tota la informació esmentada es detallarà en:

a) Una memòria justificativa, amb informació detallada dels aspectes esmentats a l'apartat anterior.

b) Plànols de conjunt i de detall de l'emplaçament i de les instal·lacions, suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida les activitats i instal·lacions projectades

c) Un plec de prescripcions tècniques, on es faci la descripció de les instal·lacions, es justifiqui el compliment de la normativa aplicable i se'n reguli l'execució de les instal·lacions projectadesQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

652,60 euros

En cas de no emetre’s l’informe en el termini assenyalat l’interessat té dret a la devolució de l’import de la taxa prèviament abonada.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Els terminis de que disposa l’Ajuntament per a dur a terme l'elaboració dels informes, és d’un més. Excepció feta del supòsit en què aquest coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost, en el qual cas, s’amplien en un mes.ON SOL·LICITAR-LO:

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/07/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades