Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/25/2019 07:03:16 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Quiosc de venda temporal de castanyes i moniatos

EN QUÈ CONSISTEIX:

Llicència d'ocupació temporal del domini públic per a la instal·lació i explotació de quioscos per a la venda de castanyes i moniatos .

Termini de vigència de les autoritzacions: del 15 d'octubre de 2019 fins el 15 de gener de 2020.La llicència atorgada es podrà prorrogar d'any en any consecutiu fins a un màxim de tres anys de pròrroga. A l'efecte caldrà que la persona interessada així ho sol·liciti havent-se d'autoritzar i atorgar expressament per l'ajuntament la pròrroga.

Emplaçament/s:

1.- Plaça Pare Carles Masó i Blanch

2.- Plaça de la Bòbila

3.- Plaça Ramon Mas i Campderrós

4.- Avinguda Onze de Setembre, núm. 10

L'atorgament de les llicències d'ocupació temporal s'efectuarà per estricte ordre de presentació de les corresponents sol·licituds que acreditin l'acompliment dels requisits establerts a les presents bases.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física major de 18 anys o qualsevol persona jurídica, que es trobin al corrent en el pagament dels impostos i tributs municipals.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

a) Instància on s'especifiqui l'emplaçament per al qual es sol·licita la llicència.

b) Acreditació d'estar en disposició de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 150.000 euros o, en el seu cas, declaració responsable on s'assumeixi que es disposarà d'aquesta pòlissa abans de l'inici de l'activitat.

c) Acreditació d'estar en disposició del carnet de manipulador d'aliments.

d) Documentació acreditativa del model de quiosc a instal·lar, el qual haurà de respectar les condicions establertes a les presents bases.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licitudsserà de 20 dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.PREU:

El titular de la llicència haurà de liquidar la quantitat de quatre cents set euros amb setanta cèntims (407,70 €) corresponent a l'ocupació temporal d'un quiosc de 4 m2 per a la venda de castanyes i moniatos.ON SOL·LICITAR-LO:

Per informació i presentació de sol·licituds:

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Documentació:Veure document .pdf 2014-09-17 Inventari Quioscos Castanyes 2014-A1 V Pestanya.pdf ( 3023 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades