Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 01:54:29 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Arrendament de locals disponibles al Centre de Serveis

Centre de Serveis


EN QUÈ CONSISTEIX:

Obtenir la cessió d'ús d’espais disponibles del Centre de Serveis, mitjançant adjudicació directa del contracte d’arrendament de finca urbana per a ús diferent del d'habitatge

Ubicat a la Carretera de la Sant Creu de Calafell, 33QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona física o jurídica

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

- No estar incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració establertes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En el cas de persones físiques:

- DNI

- Declaració responsable (segons model persona física)

En el cas de persones jurídiques:

- NIF

- Escriptura constitució societat

- Poders del representant legal de la societat

- DNI representant legal de la societat

- Declaració responsable (segons model persona jurídica)

En cas que resulti persona adjudicatària:

- Amb anterioritat a la signatura del contracte d'arrendament s'ha d'haver ingressat a la Tresoreria municipal, en metàl·lic i en concepte de fiança, l'import corresponent a 2 mensualitats (sense descomptes). ja sigui desprès de la notificació de l'acord d'adjudicació previ amb indicació de l'import o, en cas d'un supòsit d'adjudicació excepcional, en el moment de la sol·licitud ingressar l'import corresponent a l'espai sol·licitat en base a la última licitació aprovada

- Amb posterioritat a la signatura del contracte d'arrendament, s'ha d'aportar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

- Anualment, durant la vigència del contracte, s'ha d'aportar justificant del pagament del rebut de l'assegurançaQUAN ES POT SOL·LICITAR:

- Durant el termini d'1 any des de l'acord que declara la licitació parcialment deserta

- Amb posterioritat, de manera excepcional en cas de circumstàncies especials i sempre en base a la última licitació aprovadaTERMINI DE RESOLUCIÓ:

Un mesON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONES FÍSIQUES.doc ( 50 Kb)
Veure document .doc MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONES JURÍDIQUES.doc ( 49 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/23/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades