Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 06:16:10 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Mesures restauratives alternatives a la sanció econòmica per a determinades infraccions de civisme, convivència i tinença d'animals

EN QUÈ CONSISTEIX:

Algunes sancions de determinades ordenances relacionades amb la convivència es poden substituirper mesures restauratives alternatives a la multa econòmica quan es compleixin els requisits establerts que s’expliquen més endavant:

1.Sancions substituïbles per mesures alternatives a la multa econòmica a l’empara de l’Ordenança municipal de tinença i protecció d’animals.

-Seran substituïbles per mesures alternatives a la multa econòmica les sancions derivades de les següents 13 infraccions lleus relacionades amb la convivència:

Article 27.

25.No evitar que el comportament o les condicions en què es troben els seus animals originin molèsties o riscos lleus al veïnat.

26.Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, a qualsevol moment del dia, animals que amb els seus sons, crits o cants provoquen molèsties al veïnat.

27.No prendre les mesures necessàries, les persones propietàries o posseïdores dels animals, per evitar que les deposicions i els orins dels animals caiguin a pisos inferiors o a la via pública.

29.Deixar els animals de companyia sense vigilància en les vies i els espais públics.

30.No portar en el collar la placa facilitada per l’Ajuntament en el moment de la inscripció en el cens o una placa amb les dades de l’animal i de la persona propietària o posseïdora, a les vies o espais públics

31.Accedir amb gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments.

32.Permetre l'accés d'animals a les zones de jocs infantils o a altres espais públics del municipi on l'accés d'animals estigui expressament prohibit per l'Ajuntament.

34.Raspallar els animals, banyar-los a la via pública, a les fonts, els rius o els llacs o les piscines d'ús públic o deixar-los beure aigua a prop dels sortidors de les fonts públiques.

35.Alimentar els animals salvatges urbans (coloms, gavines, etc.), els gossos, els gats i altres animals rodamons sense disposar d’autorització per fer-ho o fora dels llocs establerts.

36.Posseir en un habitatge més animals de la quantitat autoritzada, segons s'estableix a l'article 3.3 de la pròpia ordenança.

37.Tenir animals que no siguin considerats de companyia en propietats privades sense l'autorització de l’Ajuntament o incomplir les condicions fixades en l'autorització.

39.Circular cavalls, carros de tracció animal o similars per les vies públiques sense autorització.

40.Deixar els gossos dins de l'espai d'esbarjo per a gossos sense vigilància.

2.Sancions substituïbles per mesures alternatives a la multa a l’empara de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Seran substituïbles per mesures alternatives a la multa les sancions derivades de qualsevol infracció a l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, sempre en funció dels requisits establerts.

3.Sancions substituïbles per mesures alternatives a la sanció a l’empara de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús dels equipaments destinats a activitats d’educació ambiental.

Seran substituïbles per mesures alternatives les sancions derivades de qualsevol infracció a aquesta ordenança, sempre en funció dels requisits establerts.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Documentació que acredita la representativitat

Requisits a complir:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Facilitar les dades identificatives de la persona denunciada o, en el cas de persones menors d’edat, de la tutora o representant, el número d'expedient i la data de la denúncia, i expressar la voluntat d'acollir-se a un programa de mesures alternatives educatives i reparadores sota els requisits d’accés que vindran recollits en el propi formulari de petició.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, una vegada notificat l’acord d’inici del procediment sancionador, sempre abans que la sanció a imposar sigui ferma en via administrativa.

La sanció és ferma en via administrativa quan ha transcorregut el termini d’un mes des de la notificació de la sanció, sense que la persona notificada hagi interposat contra ella cap recurs administratiu ordinari, en base a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per altre costat, si la persona denunciada presenta al·legacions, dintre del termini habilitat a l’efecte a l’inici del procediment, només podrà sol·licitar mesures alternatives després que aquestes al·legacions li resultin desestimades.PREU:

Sense costTERMINI DE RESOLUCIÓ:

La seva durada màxima serà de 4 mesos comptats des de la data de la signatura, per la persona sol·licitant, del full de compromís de seguiment del programa de mesures alternatives proposat.SELECCIONEU SEGONS EL CODI D'EXPEDIENT DE REFERÈNCIA

El codi d'expedient comença per:

X213...

X958...ALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/12/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades