Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/22/2021 01:25:35 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Cavalcada de Reis

EN QUÈ CONSISTEIX:

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat en data 2 de setembre del 2020 la convocatòria de les subvencions per a la participació dins la campanya de la Cavalcada de Reis 2021.

L'objecte de la convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions a entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme activitats al municipi de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en l'organització de la Cavalcada de Reis.

PROGRAMA OBJECTE DE SUBVENCIÓ:CAVALCADA DE REIS

RÈGIM JURÍDIC

L'òrgan competent procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de les subvencions, de l’import total destinat a aquestes subvencions, segons el que preveu l’article 3 d’aquestes bases.

Regulació específica d'aquest àmbit:

Annex específic de l'àmbitDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a presentar degudament signada, junt amb la sol·licitud:

Qüestionari de dades específiques

Certificat de representativitat i declaració de dades de l'entitat

En el cas que l'Ajuntament no disposi de les dades de transferència bancària o aquestes s'hagin modificat, s'ha de presentar:

Dades de transferència bancàriaQUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 d'octubre del 2020TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Concessió:el temps màxim de tramitació és de 4 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

El pagament de la subvenció es farà de la forma següent:

- El 75% de la subvenció concedida es pagarà després de la signatura del document d'acceptació per part de l'entitat beneficiària.

- El 25% restant de la subvenció concedida es pagarà quan es realitzi l'activitat subvencionada, es presenti al Registre General d'Entrada la documentació justificativa establerta a l'article 28 de l'Ordenança General de Subvencions i

que haurà d'estar en consonància amb el que es preveu a l'article 9 d'aquestes bases, i s'informi favorablement pel responsable tècnic corresponent.ON SOL·LICITAR-LO:
ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases generiques de la Cavalcada de Reis 2021 CAST.pdf ( 95 Kb)
Veure document .pdf Bases generiques de la Cavalcada de Reis 2021 CAT.pdf ( 518 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/18/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades