Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/18/2019 04:51:30 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ocupació temporal de la via pública - Atraccions

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb atraccionsQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La persona titular de l'atracció.

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Facilitar les dades identificatives del titular, del representant, si és el cas, i de l'ocupació (emplaçament, dates, superfície, tipologia d'atracció, ...)

En el cas que intervinguin animals com a part de l’atracció , s’haurà de presentar una memòria descriptiva de l’activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l’espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

En el cas de les atraccions amb parts mòbils de funcionament mecànic a on pugen els usuaris/àries:

En el moment de la sol·licitud, a més del que sigui exigible per les disposicions de la Generalitat de Catalunya, hauran de:

1. Aportar una còpia de la pòlissa d’una assegurança amb la cobertura especificada i quantificada al Decret 251/2006, de 6 de juny, o norma que el vingui a substituir.

2. Aportar l'assumeix visat de la direcció facultativa del muntatge-instal·lació.

Un cop atorgada la llicència, serà exigible una fiança mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari, com a garantia per a respondre de la correcta disposició final dels terrenys, de possibles incompliments de l’obligació de la correcta publicitat exercida i qualsevol altra qüestió responsabilitat de la persona titular de l’atracció. Aquesta fiança, que es fixarà per a cada cas en funció de la superfície ocupada, tipologia de l’atracció, etc., mai no podrà ser inferior a 1.000 euros.

Un cop feta la instal·lació, restarà condicionada la seva posada en funcionament a la presentació de la següent documentació així com de l'informe favorable dels Serveis tècnics municipals sobre la idoneïtat d'aquesta:

- Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió especificada a la instrucció 5/2005, de 29 d’abril, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial abans de connectar la instal·lació elèctrica.

- Certificat signat per un facultatiu autoritzat i visat pel corresponent col·legi oficial, en el qual es farà constar haver realitzat les proves de funcionament en el lloc d'emplaçament, amb resultat satisfactori i garantir explícitament:

1 L'estabilitat del conjunt.

2 El correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i hidràuliques.

3 El bon estat de tots els motors, frens, circuits, elements d'accionament, elements de subjecció i suspensió i elements estructurals.

4 L’existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

S'haurà de sol·licitar amb una antelació mínima d'un mes.PREU:

Un cop aprovada la llicència, s'haurà de fer efectiva la taxa per utilització privativa del domini públic : 0,30 euros / m2 i dia, amb una quota mínima de 407,70 euros.

I, en el cas de les atraccions amb parts mòbils de funcionament mecànic, a més, hauran d'ingressar la fiança per l'import especificat en l'acord de concessió de la llicència.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és d 'un mes

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPCita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2012
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades