Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/25/2023 03:20:55 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Les preguntes més freqüents

1. Quina informació em pot donar l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per crear un negoci?

L'ajuntament té programades sessions d'assessorament a emprenedors cada 15 dies. Aquest servei d'atenció a persones emprenedores ofereix informació sobre les diferents formes jurídiques, assessorament en els tràmits per constituir l'empresa, obligacions fiscals i laborals, capitalització de l'atur, fonts de finançament, subvencions (en cas que n'hi hagi), elaboració del pla d'empresa, formació especialitzada i programes relacionats amb l'emprenedoria en general. Si estàs interessat, pots agafar dia i hora.

Més...

2. Tinc una idea de negoci i vull que m'ajudin a desenvolupar-la?

En cas afirmatiu has de comprovar si el teu producte o servei constitueix una oportunitat de negoci en el mercat actual, si cobreix una necessitat. En cas contrari, s'ha d'avaluar si la idea pot aportar algun element innovador i crear una nova necessitat. L'objectiu és saber si la idea és bona abans de començar a treballar sobre el projecte.

3. És necessari realitzar un Pla d'empresa o Memòria del projecte?

És recomanable la realització d'un Pla d'empresa per poder analitzar i conèixer les previsions de venda i la rendibilitat del negoci. Els emprenedors/es normalment es deixen endur per la il·lusió i sense voler, s'enganya al paper redactant unes vendes superiors a les esperades donant lloc a càlculs poc realistes. Per tant, s'ha de fer un Pla d'empresa seri, realista i coherent amb les circumstàncies del vostre negoci. Si es vol capitalitzar l'atur o demanar finançament bancari, és un requisit indispensable fer el pla d'empresa.

4. Què és el CNAE? i l'IAE? Com puc saber el CNAE de la meva activitat? I l'IAE?

La Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) és un sistema de numeració que agrupa i classifica les activitats empresarials. Aquest codi determina els requeriments tècnics i administratius necessaris per a l'exercici de la mateixa. Pots saber el teu CNAE a través d'aquest enllaç:

Quin és el teu CNAE

Si tens dubtes o necessites ajuda, pots fer una consulta prèvia de classificació de l'activitat.

Més...

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és també una classificació de les activitats empresarials però de caràcter fiscal i que determina la tributació de la mateixa. Per informació sobre aquest, t'hauries d'adreçar a l'agència tributària més propera.

5. Necessito un local o nau per posar en marxa el meu negoci?

És important que no t'avancis en decidir la ubicació del teu negoci fins que no tinguis clares les condicions tècniques que ha de tenir l'espai on es desenvoluparà l'activitat i la compatibilitat amb el planejament urbanístic del municipi. La recomanació és consultar el web de l'ajuntament del municipi on vulguis ubicar-te i consultar les condicions que ha de tenir l'espai mitjançant el CNAE (Codi Nacional d'activitats econòmiques).

Més...

6. Puc instal·lar la meva activitat al local que m'interessa?

La instal·lació d'una activitat a un local està determinada pel planejament urbanístic vigent, planejament que pots consultar al web municipal.

Consultar

Si tens dubtes o necessites ajuda, pots fer una consulta prèvia.

Més...

7. Quines necessitats financeres i tècniques he de tenir en compte?

Abans de passar de la idea de negoci a l'empresa, haurem d'analitzar, de forma objectiva, els recursos que necessites i com pots aconseguir-los. Pots començar per elaborar un llistat de tot l'equipament, mobiliari, maquinària i utillatge que necessites per posar en marxa la teva idea amb una valoració econòmica (sense IVA). A partir d'aquest punt, has de formular-te les següents preguntes:

. Disposo de fons propis per destinar a l'empresa?

. Tinc possibilitat d'aconseguir finançament?

. Quin pressupost necessito per començar?

8. Alguna administració ofereix ajuts/subvencions per a la instal·lació de noves activitats?

Anualment l'Ajuntament de Sant Boi obre convocatòries de subvencions que promouen l'activitat econòmica del municipi, la informació es publica al web municipal en el moment que s'obren les convocatòries.

A més pot accedir per obtenir informació d'altres administracions:Canal empresa

9. Necessito contractar un tècnic per a legalitzar la meva activitat o establiment?

Sempre cal contractar a un tècnic competent per tal de que assessori i pugui direccionar i explicar a la persona emprenedora, titular o empresari/ària, tots aquells requeriments normatius d'obligat compliment per a poder exercir i desenvolupar una determinada activitat.

Cal que el tècnic, juntament amb la persona emprenedora, titular o empresari/ària, treballin braç a braç per a poder realitzar el tràmit de declaració responsable, comunicació, llicència o autorització. Aquesta feina conjunta inicialment finalitzarà quan el tècnic emeti el certificat final conforme es dona compliment als requisits necessaris de l'establiment per a poder desenvolupar una determinada activitat.

10. Com puc saber quin tràmit he de seguir per a disposar del permís o títol habilitant d'activitats del meu establiment?

Qualsevol activitat que es pretengui exercir ha de realitzar algun d'aquests tràmits: declaració responsable, comunicació, llicència o autorització. Per tal de conèixer quin és el tràmit a seguir per poder desenvolupar una activitat, cal conèixer la Classificació Nacional d'Activitats Econòmica (en endavant CNAE). Per tal de conèixer el/s CNAE's d'una activitat, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa d'una web per a que qualsevol persona, pugui conèixer aquest codi:

Mes...

11. He de disposar de lavabo i d'accés a l'activitat adaptats per a persones amb mobilitat reduïda?

Per tal de conèixer si una activitat ha de disposar d'un lavabo i/o accés adaptat cal donar compliment a la normativa Taules d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (en endavant TAAC). Aquesta normativa harmonitza criteris d'aplicació de la normativa vigent d'accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis on es desenvolupin activitats d'ús públic. El departament que publica i gestiona aquests documents és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i tots els emprenedors, titulars, empresaris i tècnics competents han de tenir en compte l'aplicació de dita normativa.

Més...

12. Quina és la documentació sanitària que haig de presentar a l'Ajuntament?

Quan es comunica l'inici d'una activitat del sector alimentari cal presentar emplenat el document de Declaració responsable sanitària. Mitjançant aquest document la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que les dades comunicades són certes, que compleix i aplica els requisits establerts en la legislació sanitària vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Més...

13. És obligatori disposar de la Guia d'aplicació dels autocontrols en els establiments alimentaris? Per a què serveix?

Tots els establiments alimentaris han de disposar del seu propi sistema d'autocontrol, com a mètode preventiu per evitar els riscos sanitaris relacionats amb el consum d'aliments. Caldrà guardar, a l'establiment, els registres i la resta de la documentació referent als plans d'autocontrol, i conservar, com a mínim, els complimentats durant l'any anterior. Tots aquests documents han d'estar a disposició de l'Autoritat Sanitària.

Més...

14. Quines són les activitats que es consideren del sector alimentari?

Aquelles activitats en les que es manipulin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o lliurament al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili.

15. És obligatori que tots els treballadors disposin de formació en higiene alimentària?

Totes les persones que manipulin aliments han de disposar de formació en higiene alimentària i dels corresponents certificats o títols que així ho acreditin.

16. Quines són les persones que es consideren manipuladors/res d'aliments?

Totes aquelles persones que, per la seva activitat laboral, tinguin contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris.

17. Puc comunicar l'inici de l'activitat ja o he d'esperar a finalitzar les obres?

Si l'exercici d'activitat està sotmès al règim de llicència o d'autorització ambiental, primer ha d'estar atorgada la corresponent autorització de l'activitat per iniciar el tràmit de la concessió de la llicència.

Si l'exercici d'activitat està sotmès al règim de declaració responsable o de comunicació prèvia,es pot comunicar l'activitat en el moment que es vol iniciar l'activitat, i estan finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

18. Què hauré de pagar? En quin concepte? Com es paga?

Anualment s'aproven les ordenances fiscals municipals que són les que estableixen els imports a pagar per a la instal·lació d'una nova activitat. El pagament es fa per autoliquidació en el moment de presentar la comunicació.

En cas de tramitació via presencial, el pagament s'haurà de realitzar en el mateix moment a l'oficina, mitjançant efectiu, targeta bancària o xec nominatiu. En cas de tramitació via internet, el departament gestor enviarà liquidació amb l'import a abonar i forma de pagament.

Més...

19. He fet una comunicació o una declaració responsable de l'activitat i em demanen un document conforme tinc llicència, què puc fer?

Quan es disposi del certificat final del tècnic competent que ha assessorat i direccionat per donar compliment a la normativa d'obligat compliment, cal realitzar els tràmits de declaració responsable o comunicació, ja sigui telemàticament pel web municipal o presencialment a l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP).

El fet de disposar d'aquesta certificació final i de formalitzar la declaració responsable o la comunicació a l'Ajuntament, és el títol habilitant que permet inicialment obrir i desenvolupar una activitat. Per tant aquests dos documents són suficients per acreditar inicialment el funcionament i desenvolupament d'una activitat a Sant Boi de Llobregat.

20. La setmana passada vaig presentar ja tota la documentació que em faltava, com sé que tot està correcte?

Qualsevol documentació presentada, ja sigui de manera voluntària o bé a requeriment dels tècnics municipals, ha de ser revisada; en funció del tràmit hi ha diferents terminis màxims establerts per revisar la documentació presentada. El termini màxim establert per revisar documentació respecte a una declaració responsable o comunicació no ha de superar els dos mesos, mentre que per a una llicència, no s'han de superar els sis mesos.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades