Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 04:40:49 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2022, en règim de concurrència pública competitiva - MITMA (Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Són ajuts, en règim de concurrència pública competitiva, per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitacióper facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Més informacióQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

PERSONES DESTINATÀRIES:

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'habitatge o habitació de l'habitatge, que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya (estar-hi empadronats).

Requisits:

1. Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge. Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros

2. Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació. Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

NO PODEN SER PERCEPTORES DE LES PRESTACIONS LES PERSONES SEGÜENTS:

AQUESTES PRESTACIONS SÓN INCOMPATIBLES:

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

Document nacional d’identitat (DNI) vigent. (*)

Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.

Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d’identitat d’estranger. (TIE) (*)

Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2020), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)

Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. (*)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació és del 28 de juny al 15 de juliol de 2022, aquest inclòsTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució s'entendrà desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS

També podeu descarregar-vos els impresos a presentar des d'aquesta mateixa fitxa.

DOCUMENTSVeure document .pdf Resolució DSO 1967 de 21 de juny convocatòria MITMA LM 2022 (1).pdf ( 606 Kb)
Veure document .pdf 833_Sol_Subvencio_Lloguer_2022_majors36.pdf ( 1583 Kb)
Veure document .pdf Imprès bancari.pdf ( 208 Kb)
Veure document .pdf RE_835_Declaracio_responsable_ingressos.pdf ( 790 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/28/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades