Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/05/2020 12:07:05 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al pagament lloguer nous perceptors 2019 (Agència de l'Habitatge de Catalunya - Ministeri de Foment)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Són ajuts, en règim de concurrència competitiva, per fer front al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

L'import mensual de la prestació és del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció és per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Per a més informacióQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

PERSONES DESTINATÀRIES:

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya (estar-hi empadronats).

REQUISITS:

NO PODEN SER PERCEPTORES DE LES PRESTACIONS LES PERSONES SEGÜENTS:

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre siguin persones propietàries o usufructuàries d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

- Les unitats de convivència quan l'import de la base de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 435) sigui superior a 500 €.

- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

- Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

AQUESTES PRESTACIONS SÓN INCOMPATIBLES:

- Pel que fa a les mateixes mensualitats de l'any en curs amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a presentar en tots els casos:

En funció del cas:

SENTÈNCIA SEPARACIÓ/DIVORCI

EN ELS CASOS QUE NO FACIN DECLARACIÓ DE RENDA SEMPRE L'INFORME DE VIDA LABORAL I CERTIFICATS D'IMPUTACIONS ( si ens diuen que l'han presentat i comproven que no s'ha fet, se'ls hi requerirà la vida laboral, des del Departament )

Si no s'autoritzen les consultes corresponents, cal aportar la següent documentació:

. Justificant ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral: declaració d'IRPF corresponent a l'exercici 2017. En el cas de no estar obligats a presentar la declaració cal presentar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i informe de vida laboral actualitzat.

. Certificats anuals de les pensions exemptes de tributació de les que sigui beneficiari qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

. Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. Persones sol·licitants que formin part d'unitats de convivència amb algun membre que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% amb paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat que afecti al desenvolupament o que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% declarada pel departament competent en matèria d'afers socials.

. Títol de família nombrosa.

. Títol de família monoparental.

. Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Com sol·licitar el Certificat de Vida Laboral:

. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social

Cliqueu

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en aproximadament una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-lo.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@u permanent. L'informe es descarrega en el moment, es pot imprimir i té plena validesa legal.

Com obtenir la Cl@u Permanent:

A través d'aquest servei es podrà obtenir i/o consultar en línia un informe en què es recullen totes les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

. També podeu obtenir-lo presencialment:

C Eusebi Güell, 41-43

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT(BARCELONA )

93 6400687 / 93 6406745

93 6522172

901 106570QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació finalitza el 7 de juny de 2019, aquest inclòsPREU:

Sense costTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució s'entendrà desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


Veure document .pdf Resolució Convocatòria MIFO LM 2019.pdf ( 40 Kb)
Veure document .doc MODEL RECURS DE REPOSICIÓ MIFO 2019.doc ( 26 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/26/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades