Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/18/2021 06:39:33 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reducció del preu públic Escola Municipal de Música 'Blai Net'

EN QUÈ CONSISTEIX:

En la reducció del preu públic per alumnes de l'Escola Municipal de Música, per tal de facilitar l'accés a l'educació musical a aquelles persones que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2019-2020. Les reduccions concedides es destinen a minorar la quota que han de pagar les famílies.

Es determinen tres tipus de reducció en funció del nombre de membres de la unitat familiar i dels ingressos de la mateixa:

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada convocatòria.

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar els pares/ mares, tutors/es legals de l'alumne i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys. Ascendents diferents del pare o mare que justifiquin la seva residència al mateix domicili familiar.

Consultar els trams de puntuació per nivells de renda familiar disponible a les Bases regulades del procediment de concessió (document annex al peu d'aquesta fitxa)

No té efectes retroactius.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Llibre de família amb tots els seus components.

- Per infant en acolliment: còpia de la Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència .

- En el cas de separació, sentència judicial i conveni de separació o divorci.

- Informe de condicions socials desfavorides emès per Serveis Socials

Documentació econòmica:

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació del present benefici fiscal, no caldrà que aportin la documentació corresponent a: L’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar

En cas que us oposeu , s'haurà d’aportar la documentació acreditativa següent:

L'Ajuntament podrà sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o socioeconòmica

En cap cas s’accepten declaracions jurades ni justificacions de despeses.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 8 al 12 de juliol.

Puntualment durant el curs escolar en el moment en que es produeix la necessitat.

Mai té caràcter retroactiu. S'aplica des de la data de sol·licitud.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALBases reguladores del procediment de concessió:

Veure document .pdf Preus Públics.pdf ( 223 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/12/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades