Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:37:00 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reducció del preu públic Escola Municipal de Música 'Blai Net'

EN QUÈ CONSISTEIX:

En la reducció del preu públic per alumnes de l'Escola Municipal de Música, per tal de facilitar l'accés a l'educació musical a aquelles persones que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2023-2024. Les reduccions concedides es destinen a minorar la quota que han de pagar les famílies.

Es determinen tres tipus de reducció en funció del nombre de membres de la unitat familiar i dels ingressos de la mateixa:

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada convocatòria.

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar els pares/ mares, tutors/es legals de l'alumne i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys. Ascendents diferents del pare o mare que justifiquin la seva residència al mateix domicili familiar.

Consultar els trams de puntuació per nivells de renda familiar disponible a les Bases regulades del procediment de concessió (document annex al peu d'aquesta fitxa)

No té efectes retroactius.

Segon el cas , es poden sol·licitar:

REDUCCIONS, qualsevol família segons ingressos

BONIFICACIONS DEL 50% , famílies nombroses generals

EXEMPCIONS 100%, famílies nombroses especials

BONIFICACIÓ + REDUCCIÓ, famílies nombroses generalsQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En cas de REDUCCIONS i en cas de BONIFICACIÓ + REDUCCIÓ

- NIF/NIE de tots els membres a partir de 16 anys

- Llibre de família complert

- en cas de separació o divorci: pensió compensatòria si n'hi ha

- darrer rebut de la hipoteca o lloguer degudament complimentat, del domicili actual on resideix el/la menor beneficiari/a

Si no s'autoritza la consulta de dades:

- Declaració de renda/certificat d'imputacions - exercici 2022 (AEAT) (imprescindible per poder valorar la situació econòmica)

- Vida laboral de tots els membres a partir de 16 anys

- Qualsevol altre ingrés o prestació que tinguin

- Si no està treballant certificat del SOC

- Certificat del grau de discapacitat o resolució d'incapacitat d'algun membre de la unitat familiar

- Títol de família monoparental/monomarental

En termes generals:

Les persones sol·licitants que no s'oposen que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació del present benefici fiscal, no cal que aportin la documentació corresponent a: L’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas que us oposeu, heu d’aportar la documentació acreditativa següent:

En cas de BONIFICACIONS DEL 50% i en cas d'EXEMPCIONS 100%

- Llibre de família complert

Si no s'autoritza consulta de dades :

- Títol de Família nombrosa general en vigor

Es cas de no oposició a la consulta de dades, annexar la declaració de consentiment degudament signada que esta al peu d'aquesta fitxa.

L'Ajuntament podrà sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o socioeconòmica

En cap cas s’accepten declaracions jurades ni justificacions de despeses.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Puntualment durant el curs escolar en el moment en que es produeix la necessitat.

Mai té caràcter retroactiu. S'aplica des de la data de sol·licitud.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALDOCUMENTACIÓ

Veure document .pdf Preus Públics.pdf ( 223 Kb)
Veure document .pdf Declaracio responsable de consentiment escola de musica.pdf ( 57 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/07/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades