Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/20/2019 05:54:01 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Modificacions durant l'execució d'obres

EN QUÈ CONSISTEIX:

Modificacions puntuals de l'obra que es produeixen durant l'execució emparada en la corresponent llicència:

Modificacions substancials ( amb alteracions de pressupost o de superfície construïda, sia total o de les entitats resultants, o canvi dels usos previstos de l'edifici). Implica un nou tràmit per la modificació de l'atorgament de la llicència original pel mateix òrgan municipal.Modificacions o variacions de detall (resta de supòsits). Es resol amb informe de verificació dels Serveis tècnics municipals.Aquestes modificacions poden ser a instància del titular de l'obra o a instància de l'Ajuntament (per la legalització de modificacions detectades en les inspeccions municipals).

Modificacions o variacions de detall (resta de supòsits). Es resol amb informe de verificació dels Serveis tècnics municipals.

Aquestes modificacions poden ser a instància del titular de l'obra o a instància de l'Ajuntament (per la legalització de modificacions detectades en les inspeccions municipals).QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La persona titular de la llicència d'obres

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representantDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Modificacions substancials:

Projecte bàsic o part que pertoqui del projecte executiu,segons l'estat de l'expedient i d'execució de les obres, per triplicat i signat pel tècnic i el sol·licitant, i ha de contenir:a) memòria descriptiva visadab) plànols visats que recullin les modificacions que es volen introduir, marcat amb vermell el que es fa de nou, amb negre el que es manté i amb groc el que està autoritzat i no s'ha fet. Modificacions o variacions de detall: Documentació tècnica per duplicat i que no cal que estigui visada, signada pel director de les obres i el sol·licitant, en la que es justifiqui per escrit i gràficament les variacions, amb les plànols que han de substituir els inicialment autoritzats.

a) memòria descriptiva visada

b) plànols visats que recullin les modificacions que es volen introduir, marcat amb vermell el que es fa de nou, amb negre el que es manté i amb groc el que està autoritzat i no s'ha fet.

Modificacions o variacions de detall:

Documentació tècnica per duplicat i que no cal que estigui visada, signada pel director de les obres i el sol·licitant, en la que es justifiqui per escrit i gràficament les variacions, amb les plànols que han de substituir els inicialment autoritzats.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Durant l'execució de les obresPREU:

Modificacions substancials: reporten taxa segons la O.F.8 en base a les superfícies modificades, referides a ampliació o reforma segons els casos, que es requeriran en règim d'autoliquidació, amb un mínim de 456,20 €. Així mateix, s'aplicarà el 4% de ICiO sobre l'increment de pressupost que en resulti, un cop aprovades les modificacions.

Variacions de detall: sense cost.

En el cas que les modificacions de les obres no hagin estat comunicades prèviament per l'interessat i siguin detectades per inspeccions d'ofici de l'Ajuntament, es seguirà un tràmit de legalització que devengarà taxa en base a les tarifes anteriorment indicades en cada cas incrementades en un 25%, amb un mínim de 612,00€.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és:

Modificacions substancials: 2 mesos Modificacions o variacions de detall: 1 mes

Modificacions o variacions de detall: 1 mes

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà estimada sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPCita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2013
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades