Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/15/2020 01:49:31 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beques per a joves 2019

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de beques per col·laborar en el finançament de projectes dels i de les joves del municipi en diferents àmbits: formació reglada, mobilitat, conciliació de la vida familiar amb la vida laboral i/o formativa de mares joves, autonomia de persones joves amb diversitat funcional, amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d'emancipació juvenils i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població jove. Les activitats i/o projectes objecte de beques s'han de realitzar entre juny de 2019 i març de 2020.

Els i les joves poden sol·licitar beques pels següents tipus d'activitats o projectes:

1. BEQUES TIPUS A: per a activitats de formació reglada en centres públics i adquisició de material didàcticrelacionat amb la formació.

2. BEQUES TIPUS B : per a serveis i/o activitats que afavoreixen la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral/formativa de les mares joves.

3. BEQUES TIPUS C: per facilitar la mobilitat dels/de les joves en l’àmbit formatiu i/o ocupacional.

4. BEQUES TIPUS D: per a activitats i projectes formulats per joves amb diversitat funcional.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

a) Estar empadronat/da a Sant Boi amb una antiguitat mínima de 6 mesos a data 6 de setembre del 2019.

b) Haver nascut entre l'any 1984 i 2003.

c) En el cas de les persones joves que no tinen nacionalitat espanyola, tenir permís de residència.

d) No tenir cap beca o ajuda concedida pel mateix concepte en l'any en curs.

e) Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar (*) que no sobrepassen les següents quantitats:

1 membre - 23.903,19 €

2 membres - 29.480,60 €

3 membres - 37.448,33 €

4 membres - 45.416,06 €

5 membres - 49.399,93 €

6 membres - 53.383,79 €

(*) Es consideren membres de la unitat familiar: la persona sol·licitant, la parella, els/les fills/es, el pare i la mare, o el /la tutor/a legal, els/les germans/es i els/les avis/es que estan al mateix domicili.

En cas de divorci o separació dels pares/mares no és considera membre computable qui no conviu amb el/la sol·licitant, però serà membre computable el/la cònjuge, així com els fills/es, si és el cas.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus B, la persona sol·licitant ha de ser dona, mare i estar treballant i/o estudiant. Cal justificar-ho.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus D, la persona sol·licitant ha de ser una persona amb algun tipus de diversitat funcional.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN QUALSEVOL CAS:

EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE BECA :

Les persones amb diversitat funcional que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la beca tipus D, no cal que aportin la documentació corresponent a la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP).

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:

ACREDITACIÓ D'INGRESSOS:

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present beca municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:

A més, en funció del cas:

Institut Nacional de la Seguretat Social: organisme on adreçar-se pel que fa a l'obtenció de l'informe de vida laboral:

1. Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social:

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.

ACREDITACIÓ DE DADES BANCÀRIES:

Com aportar les dades bancàriesQUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 6 de setembre al 4 d'octubre de 2019.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim per a la resolució de les sol·licituds de les beques serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució expressa comporta la desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO:
ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases Beques per a joves 2019.pdf ( 698 Kb)
Veure document .doc Bases BXJ 2019-DEF-Castellà.doc ( 434 Kb)
Veure document .doc BXJ19- Manual informatiu.doc ( 613 Kb)
Veure document .doc BXJ19-Proposta Memòria.doc ( 568 Kb)
Veure document .doc BXJ19-Proposta pressupost.doc ( 497 Kb)
Veure document .doc BXJ19-Autorització per fer la sol·licitud.doc ( 99 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/21/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades