Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/11/2020 06:53:25 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajuts per pagar el lloguer COVID19 (Generalitat de Catalunya)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers.

Hi ha previstos dos tipus d'ajudes:

Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: per resoldre problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer

CLIQUEU AQUÍ

Ajuts a la cancel·lació total o parcial de microcrèdits per al pagament del lloguer: per fer front a la devolució de microcràdis (ajuts transitoris de finançament)

CLIQUEU AQUÍQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

En poden ser beneficiàries totes les persones que disposin d'un contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans, i que faci referència al seu habitatge habitual, que ha d'estar legalment situat a Catalunya

REQUISITS

INCOMPATIBILITATS:

Aquests ajuts son incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

NO PODEM SER RECEPTORES DE LES SUBVENCIONS:

La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:

.Parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores..Socia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores..Les unitats familiars en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi..La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual..Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

.Socia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores..Les unitats familiars en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi..La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual..Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

.Les unitats familiars en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi..La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual..Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

.La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual..Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

.Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar:

Documentació relativa als ingressos:

Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:

Documentació relativa al pagament dels ajuts:

. Documentació que l’Administració revisarà d’ofici per mitjans telemàtics.

Les persones sol·licitants que s'oposin a que l’Agència de l’Habitatge puguin fer les consultes, hauran de presentar a més a més, la següent documentació:

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquests ajuts, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des del dia 19 de maig i fins al 30 de setembre de 2020 (o fins a l'exhauriment dotació pressupostària)ON SOL·LICITAR-LO:

Les sol·licituds es poden presentar a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya:

CLIQUEU AQUÍ

Per tramitar necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic).

Podeu consultar aquí com tramitar l'Alta al idCAT mòbil:

CLIQUEU AQUÍ

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions d'aquesta Resolució i, excepte que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, comporta l'habilitació a l'Agència, per consultar i obtenir les dades de la persona sol·licitant, de totes les persones de la unitat familiar i, si escau, de les cotitulars del contracte, relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el padró municipal corresponent, el departament competent en matèria d'afers socials, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Direcció General de la Policia, la Direcció General del Cadastre i el Registre de la Propietat.

En el cas que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, ha d'aportar, juntament amb la sol·licitud, els documents que siguin necessaris.MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

.

Guia tramitació

Informació del tràmitVeure document .pdf FAQS-Ajut-Covid-1.pdf ( 737 Kb)
Veure document .pdf Guia AHC - COVID19 - 18 MAIG.pdf ( 390 Kb)
Veure document .pdf Model_impossibilitat_perdua_ingresos.pdf ( 687 Kb)
Veure document .pdf Model_impossibilitat_perdua_ingresos_per_cures.pdf ( 686 Kb)
Veure document .pdf Model_impossibilitat_aportar_documentacio.pdf ( 708 Kb)
Veure document .pdf Model_impossibilitat_cotitular_desconeixement.pdf ( 686 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/26/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades