Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/07/2020 01:34:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Preinscripcions Escola Municipal de Música Blai Net - Curs 2019/2020 -

Escola de música Blai Net


OFERTA DE PLACES:

L'oferta de places aprovada pel Consell Escolar del centre per al curs 2019/2020 és:

(*) Estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l'Escola pot garantir en el moment d'aprovar les bases. Les xifres s'incrementen en funció de les baixes que es causen a final de curs.

(**) Les places dels programes Bàsic, Introducció, i Joves i Adults es concreten i assignen a partir de setembre. Aconsellem realitzar la preinscripció dins dels terminis establerts en les bases, donat que hi accedeixen, per ordre baremat, les preinscripcions realitzades en el present procés.

Els alumnes amb necessitats educatives especials ocupen 2 places.

En els programes en que es cursa instrument, la tria d'aquest ve condicionada per l'oferta de places que ofereix l'Escola de Música en el moment: el fet de tenir plaça dins l'Escola no garanteix tenir plaça d'un instrument en concret.

JORNADA DE PORTES OBERTES: DIMECRES 22 DE MAIG

INFORMACIONS D'INTERÈS GENERAL:

. Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a excepció del primer curs de BlaiNones, a partir dels mínims que l'Escola pot garantir en el moment d'aprovar les bases. La quantitat de places es pot incrementar, amb molta probabilitat, a mesura que s'acosti l'inici del curs 2019-2020, en funció de baixes o renúncies d'alumnes.

. Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l'escola es comunica amb vosaltres a través d'ambdós mitjans. Tant l'assignació de l'horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d'espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telèfon ni per correu electrònic, passa el torn a la següent persona del llistat.

. Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l'Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l'edat i de les necessitats dels vostre fill/a, l'Escola li assigna el curs i el programa que li correspon. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes. Per a més informació, demaneu a l'OMAP o a l'Escola de Música el fulletó Jo també, o encara millor, demaneu a l'Escola una entrevista amb la responsable de l'Aula d'Inclusió.

. Assignació d'horaris:

- Els alumnes de Sensibilització (BlaiNones, Música i Moviment i toca i Canta): s'assignen per telèfon, seguint l'ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 25 de juny i el 5 de juliol, en horari de tarda.

- Alumnes que accedeixen per llista d'espera: se'ls ofereix l'horari de la plaça que ha quedant vacant.

- Alumnes dels programes Bàsic, Introducció, i Joves i Adults: entre el 9 i el 12 de setembre es convoca a les persones pre-inscrites, segons l'ordre baremat; els horaris es concreten en funció de l'instrument assignat.

. Elecció de l'instrument:

- Els alumnes nous del programes Bàsic, Introducció, i Joves i Adults trien l'instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en el moment.

- El fet de tenir plaça a l'Escola de Música no comporta tenir plaça d'un instrument concret.

- En cas que l'alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l'oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d'instruments, per tal de conèixer'ls millor i poder triar amb més seguretat.

. Reduccions dels preus públics

- Hi ha la possibilitat de demanar reduccions dels preus públics, que s'atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar.

- Podeu consultar les bases d'aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics.

- Les famílies que compleixen els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions, un cop formalitzada l'admissió de l'alumne a l'Escola. El alumnes nous de Sensibilització, podeu fer la sol·licitud de la reducció, si s'escau, del 8 al 12 de juliol.

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

S'apliquen els següents criteris de puntuació a efectes de barem:

FASES DEL PROCÉS i CALENDARI GENERAL:

. Sol·licitud de preinscripció: Del 22 de maig al 4 de juny . Les persones interessades poden realitzar la preinscripció electrònica o presencial a l'OMAP (amb cita prèvia). En fer la preinscripció s'envia un correu electrònic amb el número d'identificació que és el que serveix per prendre part en el sorteig.

. Sorteig per possibles empats: 6 de juny a l'Escola Municipal de Música a les 16h . Un cop estudiades totes les sol·licituds d'inscripció i els punts obtinguts per cadascuna es realitza un sorteig entre els aspirants a la mateixa vacant i amb la mateixa puntuació.

. Publicació del llistat provisional: 7 de juny . Del resultat de les sol·licituds presentades, de l'aplicació de barems i del sorteig, s'obté la llista d'admesos / exclosos. La llista s'exposa a la web municipal, a la web de l'Escola, a l'Escola Municipal de Música.

. Període de reclamacions: Del dia 11 al 13 de juny . En el cas que es vulgui presentar algun tipus de reclamació al resultat, es pot fer via online al web municipal, o presencialment a l'OMAP (amb cita prèvia).

. Publicació de la llista d'admesos/exclosos definitiva: 17 de juny . La llista s'exposa a la web municipal, a la web de l'Escola, a l'Escola Municipal de Música.

. Assignació d'horaris als alumnes de Sensibilització (Blainones, Música i Moviment i Toca i Canta): Entre el 25 de juny i el 5 de juliol . S'assignen per telèfon, seguint l'ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem des de l'Escola de Música.

. Sol·licitud de reducció del preu públic: Del 8 al 12 de juliol , es pot fer via online al web municipal, o presencialment a l'OMAP (amb cita prèvia).

. Assignació d'instrument i horaris: Del 9 al 12 de setembre a l'Escola de Música.

CONEIX MÉS L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NETDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si es vol acreditar algun aspecte del barem per a obtenir puntuació, segons el cas s'ha d'aportar la següent documentació:

- El pare, mare o tutor treballa en Sant Boi de Llobregat, i no es troba domiciliat en Sant Boi, ha d'aportar un justificant de l'empresa que ho especifiqui.

- Tenir germans matriculats al Centre en programes de llarga durada, que no es troben al meteix domicili, presentar el llibre de família

- Ser beneficiari d'una renda mínima d'inserció, presentar el document que ho acreditiPREU:

MATRÍCULA

Podeu consultar els preus públics a la següent adreça:

Preus públicsON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar sense Certificat digital com a Sol·licitant
  SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Cliqueu el botó "Sense signatura electrònica".
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENTBases reguladores:

Veure document .doc Bases.doc ( 72 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/17/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades