Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/28/2020 12:40:11 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Assignacions econòmiques per al foment de l'autoocupació

Autoocupació


EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, estableix una línia de subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per al foment de l'autoocupació de les persones desocupades del municipi de Sant Boi de Llobregat i/o persones desocupades d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana que hagin iniciat una nova activitat empresarial a Sant Boi de Llobregat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden ser persones beneficiàries, els autònoms o les societats independentment de la seva forma jurídica (s'exclouen associacions i fundacions) que compleixin els següents requisits:

1 - Persones en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l'inici de l'activitat.

2 - Persones empadronades a Sant Boi de Llobregat (com a mínim 1 mes abans) i/o noves empreses domiciliades i amb centre de treball a Sant Boi de Llobregat.

3 - Persones que han iniciat una activitat professional/empresarial en la que l'alta inicial de la nova activitat professional o empresa (alta censal i/o IAE) i l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s'ha produït entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.

4 - Persones que no han estat donades d'alta al RETA per la mateixa activitat laboral en els 6 últims mesos anteriors a l'alta.

5 - No haver estat beneficiari/a de la mateixa assignació econòmica objecte d’aquesta sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria.

6 - Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat (si s'escau, taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o ICIO i taxa municipal per a l'obertura de l'establiment - inclòs canvi de nom).

7 - No tenir cap deute amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ni amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.

8 - La persona sol·licitant ha d'autoritzar:

- La cessió de les dades de caràcter personal a l'AMB als únics efectes del compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions d'aquesta entitat.

- La utilització de la imatge i divulgació de les activitats emprenedores en els mitjans de comunicació i mecanismes de difusió del programa, tant local com metropolità.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Model oficial de l'Ajuntament de domiciliació de pagaments conformat per l'entitat bancària (full original, que inclou el número de compte de la persona beneficiària per ingressar la subvenció)(veure model annex en models documentals relacionats).

- Declaració Censal (Model 036 o 037) d'Hisenda, d'inici d'activitat.

- Certificat actualitzat i original de períodes d'inscripció com a demandant d'ocupació emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.

- Certificat acreditatiu de la formació obligatòria rebuda sobre creació i gestió empresarial (en cas d'estar-ne en possessió).

- Justificants de les despeses subvencionables, mitjançant factures i justificants de pagament:

a) Rebut de les quotes de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) o Règim assimilable. En el moment de la sol·licitud com a mínim s'ha de presentar un rebut de pagament. La resta de rebuts s'han de presentar en el moment de disposar d'ells i amb data màxima de 31 de març de 2019, a excepció del rebut corresponent al mes de març que es pot presentar el 30 d'abril de 2019.

b) Contracte signat de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat.

c) Rebut o liquidació de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO.

d) Rebut o liquidació d'altres taxes municipals pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania: informe o certificat de compatibilitat urbanística, canvi de nom, comunicacions de variacions no substancials, informe previ en matèria d'incendi.

e) Factura de l'informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer.

f) Factura de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució.

g) Factura del gestor/assessor de les despeses d’alta, legalització i inici de l'activitat de l'autònom o l'empresa.

h) Factures de les despeses inicials en TIC: cost de creació d’una pàgina web, cost de disseny imatge corporativa, cost de desenvolupament d’una APP, despeses vinculades a la pàgina web de l’empresa i de community manager (posicionament SEO i SEM, manteniment, hosting, xarxes socials,…).

Qualsevol justificant de despesa que no es presenti amb la sol·licitud ha de ser presentat en el moment en que es disposi d'ell i amb data màxima de 31 de març de 2019, excepte el rebut del RETA corresponent al mes de març que en aquest cas la data màxima serà 30 d'abril de 2019.

La presentació de la sol·licitud en aquest procediment implica autoritzar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a verificar les dades consignades a la sol·licitud presentada així com en la documentació que s'incorpori i a sol·licitar la informació rellevant a l'administració autonòmica, a la Seguretat Social i a Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es prengui en consideració per adjudicar les subvencions, sense prejudici de l'establert en la Llei de Protecció de Dades.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des de l'1 de febrer de 2019 i fins el 31 de març de 2019TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini per a la resolució de les sol·licituds de subvenció es de 6 mesos des de l'inici de la convocatòria.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitar per Internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

- Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

- Si voleu que us AJUDEM a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:

DEMANAR CITAALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases AMB 2018_APROVADES_CATALÀ.pdf ( 897 Kb)
Veure document .pdf Bases AMB 2018_CASTELLANO.pdf ( 117 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 127 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/26/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades