Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/02/2021 02:34:02 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Borsa de mediació de lloguer social d'habitatge - Alta de persones llogateres o actualització de dades

EN QUÈ CONSISTEIX:

La Borsa de mediació de lloguer social d'habitatge és un servei que té per objectiu oferir habitatges de lloguer a preus moderats.

Posa en contacte propietaris d'habitatges i demandants de lloguer, per tal de facilitar la formalització de contractes d'arrendament d'habitatge tenint en compte les condicions d'ambdues parts.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

. Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se

. Estar inscrit en el registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial.

. Disposar d'ingressos estables demostrables

. No estar inscrit a cap fitxer de morositat (ASNEF,RAI)

. Cap dels membres de la unitat de convivència pot disposar d'un habitatge en propietat

. Declaració responsable de la situació econòmica de la unitat de convivència (ingressos mensuals nets)

. Amb caràcter general el lloguer màxim al qual es pot accedir ha d'estar entre el 30% i el 45 % dels ingressos de la unitat familiar. Aquest percentatge es determinarà, en cada cas, en funció del nombre de membres de la unitat de convivència:

A modus d'exemple:

renda= 500 €: 1 persona / 45 % / ingressos mínims 1.111 €

renda= 500 €: 2 persones / 40% / ingressos mínims 1.250 €

renda= 500 €: 3 persones / 35 % / ingressos mínims 1.428 €

renda= 500 €: 4 o més persones / 30% / ingressos mínims 1.666 €

Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser exclosos de la borsa pel període d'un any.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En el moment en que disposem d'un habitatge de les seves característiques i estigui interessat en la formalització de la contractació de l'habitatge, s'haurà d'acreditar i aportar la documentació econòmica i identificativa de la unitat de convivència.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

- En qualsevol moment.

- Les inscripcions a la borsa tenen una vigència d'un any des de la data s'inscripció. En el cas que, transcorregut aquest termini estiguin interessats en mantenir la seva sol·licitud activa hauran de comunicar-ho expressament trucant al telèfon 93 635 12 23. En cas que de no rebre cap comunicació al respecte la sol·licitud serà donada de baixa.

- També es donaran de baixa de la borsa quan no es pugui acreditar la veracitat de les declaracions manifestades.ON SOL·LICITAR-LO:

Altes noves: Tramitació via internet:

- Clicant el botó "Tramitar sense Signatura Digital"

- Omplint tots els camps

- És obligatòri indicar un telèfon de contacte i convenient especificar-ne un segon.

. Des de l'Oficina electrònica administrativa:

Administratel

. També es pot fer presencialment a:

Horari OMAP

* En cas que el sol·licitant no disposi d'adreça electrònica i donat que és un camp obligatori s'haurà de fer constar el de l'OLH: olh@santboi.cat.Tramitar sense Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2014
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades