Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 02:21:34 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

EN QUÈ CONSISTEIX:

És un document que certifica que l'habitatge compleix la normativa d'habitabilitat. La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Es pot sol·licitar per Internet:

CLIQUEU AQUÍ

Es pot sol·licitar Presencialment:

- Cal dirigir-se als col·legis professionals d’arquitectes o bé d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació, per tal d’obtenir el corresponent certificat d’habitabilitat que incorpora la sol·licitud. Aquest revisarà l'habitatge i emetrà el corresponent certificat d'habitabilitat, visat pel seu col·legi.

- Una vegada obtingut el certificat d'habitabilitat, es pot presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic.

- Presentat el certificat, se li facilitarà la carta de pagament amb l’import de la taxa a pagar.

- Es pot optar per passar a recollir la cèdula per l’Oficina Municipal d'Atenció al Públic o bé demanar que sigui enviada per correu ordinari. Qualsevol persona amb el comprovant de la sol·licitud presentada pot recollir la cèdula.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Tots els habitatges han de disposar de la cèdula d'habitabilitat vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l'habitatge, el llogater o bé un tècnic.

Als habitatges nous la cèdula d'habitabilitat la facilitarà el constructor o promotor.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Model oficial de sol·licitud que incorpora el certificat d'habitabilitat, degudament emplenat i visat.

Segons el cas hi ha dos tipus (veure models al peu d'aquest document):

. Model de Sol·licitud de segona ocupació

ó

. Model de Sol·licitud de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

. Fotocòpia de la Escriptura de l'habitatge

- En el cas de cèdules d’habitabilitat per habitatges anteriors a l’11 d’agost de 1984, aquest document serà l’únic admès per acreditar l’antiguitat dels habitatges.- Per els habitatges amb antiguitats compreses entre l’11 d’agost de 1984 i el 2 de novembre del 2012, aquest document es considera prioritari per acreditar l’antiguitat dels habitatges, admetent alternativament altres documents admesos en dret que fins ara s’anaven utilitzant i admetent.

- Per els habitatges amb antiguitats compreses entre l’11 d’agost de 1984 i el 2 de novembre del 2012, aquest document es considera prioritari per acreditar l’antiguitat dels habitatges, admetent alternativament altres documents admesos en dret que fins ara s’anaven utilitzant i admetent.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.PREU:

L'import de la taxa és de 19,65 euros que s'haurà de fer efectiva amb la carta de pagament en alguna oficina de "La Caixa" o bé a través del Servicaixa en un termini de 45 dies des de la data d'expedició. Transcorregut aquest termini, cal requerir-ne una de nova.

En cas de tramitació telemàtica el cost es redueix en un 30%, essent per tant el cost de 13,75 €.

En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Fins que no s’hagi pagat la taxa no es podrà començar a tramitar la cèdula d’habitabilitat.ON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Per més informació:

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

c/Pl. Nova,5 (08002 Barcelona)

T. 93 301 50 00

Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnicsi Enginyers d’Edificació de Barcelonac/ Bon Pastor,5 (08021 Barcelona)

c/ Bon Pastor,5 (08021 Barcelona)

T. 93 240 20 60

Models de sol·licitud:Veure document .doc Sol·licitud Cedula Segona Ocupacio.doc ( 181 Kb)
Veure document .doc Sol·licitud Cedula Segona Ocupació habitatges posteriors 1984 sense cèdula primera ocupació.doc ( 185 Kb)
Veure document .pdf RE_800v1_Declaracio_responsable_antiguitat.pdf ( 438 Kb)
Veure document .doc ATTERRDI.doc ( 162 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/03/2017
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades