Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/02/2023 12:24:01 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Canvi de titularitat d'un expedient d'activitats - Comunicació

EN QUÈ CONSISTEIX:

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Per a informació complementària:

Canal empresaQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Ho pot comunicar tant la persona transmitent com la nova titular.

REQUISITS A COMPLIR:

1. La persona transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

No es pot transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es troba subjecta a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

En el cas que la persona transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, és suficient que la persona adquirent acompanyi la comunicació amb la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic/ga titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou/va titular.

En defecte de la comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecta a llicència o comunicació prèvia.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic/ga titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou/va titular. A tal efecte es pot aportar una declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic/ga titular com pel nou/va.

- Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas.

- Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.

Si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011, s'ha d'aportar la declaració responsable en matèria de salut alimentària.VEURE MODELQUAN ES POT SOL·LICITAR:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.PREU:

La taxa que estableix l'ordenança fiscal:

- Activitats en règim de comunicació o declaració, 73,20 euros

- La resta, 188,7 eurosTERMINI DE RESOLUCIÓ:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc canvidenom.doc ( 517 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/31/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades