Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 12:56:34 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Canvi de titularitat d'un expedient d'activitats - Comunicació

EN QUÈ CONSISTEIX:

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Per a informació complementària:

Canal empresaQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Ho pot comunicar tant la persona transmitent com la nova titular.

REQUISITS A COMPLIR:

1. La persona transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

No es pot transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es troba subjecta a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

En el cas que la persona transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, és suficient que la persona adquirent acompanyi la comunicació amb la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic/ga titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou/va titular.

En defecte de la comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecta a llicència o comunicació prèvia.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic/ga titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou/va titular. A tal efecte es pot aportar una declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic/ga titular com pel nou/va.

- Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas.

- Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.

En cas de transmissió d'activitats econòmiques que en el moment d'inici de l'activitat estaven sotmeses al règim de declaració responsable en els termes que preveu la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, per poder fer la transmissió corresponent d'acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, la comunicació d'anar acompanyada del corresponent certificat tècnic acreditatiu que es compleixen els requisits normatius que li eren d'aplicació, en cas que aquest no s'hagués aportat prèviament.

Si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011, s'ha d'aportar la declaració responsable en matèria de salut alimentària.VEURE MODELQUAN ES POT SOL·LICITAR:

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.PREU:

La taxa que estableix l'ordenança fiscal:

- Activitats en règim de comunicació o declaració, 73,20 euros

- La resta, 188,7 eurosTERMINI DE RESOLUCIÓ:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc canvidenom.doc ( 517 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/06/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades