Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/10/2023 11:27:05 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reducció del preu públic per ús de les instal·lacions esportives municipals

EN QUÈ CONSISTEIX:

En l'obtenció d'una reducció del preu públic d’algunes activitats o serveis esportius als polisportius municipals La Parellada, Can Massallera i l'Olivera, en concret:

Abonament Tipus A: per a famílies (pare, mare i fills/es menors d'edat dins la mateixa unitat familiar i famílies monoparentals)

Abonament tipus B: Tots els dies de la setmana des de l'horari d'obertura fins a les 17:00 hores

Abonament tipus C: Dos dies fixes feiners i caps de setmana durant tot l'horari d'obertura

El cas d'Abonament tipus B i C és per a majors de 16 anys, únicament en casos de prescripció mèdica especialista i que la pràctica de l’activitat física justifiqui la necessitat de fer activitat física EN CENTRE ESPORTIU per recuperar la salut de la persona que sol·licita la reducció del preu públic.

Cursos de natació (d’un dia per setmana):

. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys (natació escolar)

. Per a nois i noies de 6 a 16 anys (horari extraescolar)

. majors de 16 anys

La reducció del preu públic serà efectiva a partir del moment de la seva concessió i tindrà validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs, excepte els cursos de natació que tindrà vigència durant el curs escolar (setembre - juny) en que s’autoritzi.

En cas que s'autoritzi la persona beneficiària de la reducció té un mes per a donar-se d'alta en els polisportius.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

S'entén per unitat familiar (*), als efectes d'aquesta reducció, la formada pels cònjuges, parelles de fet, famílies monoparentals i els i les descendents i ascendents (avis i fills) que convisquin en el mateix domicili.

Ho poden sol·licitar les unitats familiars (*) en les que la suma de tots els ingressos bruts dividit pel nombre de membres que la integren no sobrepassi el valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i que ho justifiquin documentalment.

El barem de descomptes que s’utilitzarà per als cursos de natació i els abonaments tipus B i C, serà el següent:

- Del 65% al 74% de l’IRSC: 25% de descompte

- Del 55% al 64% de l’IRSC: 50% de descompte

- Per sota del 55% de l’IRSC: el 75% de descompte

En l’abonament familiar Tipus A es farà una reducció del 50% del preu públic, que a més, dona dret al descompte del 50% de les activitats dirigides per monitors.

Indicar el nom i cognoms de les persona/es beneficiària/es que faran ús de les instal·lacions esportives (diferent a la persona sol·licitant).

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN QUALSEVOL CAS:

-Documentació acreditativa de la identitat (NIF, NIE de tots els membres a partir de 16 anys)

En funció de cada cas:

CURSOS DE NATACIÓ I ABONAMENT FAMILIAR TIPUS A

ABONAMENTS TIPUS B I C

ALTRA DOCUMENTACIÓ

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present reducció municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Vida laboral (TGSS), tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment de l'any. En cas del servei d'abonament, la vigència de reducció de preu públic es vàlida per l'any en curs.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

6 mesosON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

En cas de no Autoritzar la consulta dels documents elaborats per una administració pública, organismes on adreçar-seVeure document .pdf Organismes on adreçar.se.pdf ( 62 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/04/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades