Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/23/2017 08:10:55 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reducció del preu públic per ús de les instal·lacions esportives municipals

Darrera revisió: 12/23/2016


EN QUÈ CONSISTEIX:

En l'obtenció d'una reducció del preu públic d’algunes activitats o serveis esportius als polisportius municipals La Parellada, Can Massallera i l'Olivera, en concret:

Abonament Tipus A: per a famílies (pare, mare i fills/es menors d'edat dins la mateixa unitat familiar i famílies monoparentals)

Abonament tipus B: Tots els dies de la setmana des de l'horari d'obertura fins a les 17:00 hores

Abonament tipus C: Dos dies fixes feiners i caps de setmana durant tot l'horari d'obertura

El cas d'Abonament tipus B i C és per a majors de 16 anys, únicament en casos de prescripció mèdica especialista i que la pràctica de l’activitat física justifiqui la necessitat de fer activitat física EN CENTRE ESPORTIU per recuperar la salut de la persona que sol·licita la reducció del preu públic.

Cursos de natació (d’un dia per setmana):

. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys (natació escolar)

. Per a nois i noies de 6 a 16 anys (horari extraescolar)

. majors de 16 anys

La reducció del preu públic serà efectiva a partir del moment de la seva concessió i tindrà validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs, excepte els cursos de natació que tindrà vigència durant el curs escolar (setembre - juny) en que s’autoritzi.

En cas que s'autoritzi la persona beneficiària de la reducció té un mes per a donar-se d'alta en els polisportius.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

S'entén per unitat familiar (*), als efectes d'aquesta reducció, la formada pels cònjuges, parelles de fet, famílies monoparentals i els i les descendents i ascendents (avis i fills) que convisquin en el mateix domicili.

Ho poden sol·licitar les unitats familiars (*) en les que la suma de tots els ingressos bruts dividit pel nombre de membres que la integren no sobrepassi el valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i que ho justifiquin documentalment.

El barem de descomptes que s’utilitzarà per als cursos de natació i els abonaments tipus B i C, serà el següent:

- Del 65% al 74% de l’IRSC: 25% de descompte

- Del 55% al 64% de l’IRSC: 50% de descompte

- Per sota del 55% de l’IRSC: el 75% de descompte

En l’abonament familiar Tipus A es farà una reducció del 50% del preu públic, que a més, dona dret al descompte del 50% de les activitats dirigides per monitors.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, hauran de justificar cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, els documents següents:

- Els fulls de nòmina dels darrers tres mesos.

- Els certificats de les pensions públiques contributives i no contributives.

- Prestacions socials, PIRMI o d'altres segons la situació personal.

- Altres documents en funció de la situació personal i familiar de la persona sol·licitant (s’adjunta relació detallada de tots ells, així com informació dels organismes on poden aconseguir-ho)

- Certificat de Vida laboral

Als efectes de poder accedir a la reducció del preu públic dels abonaments tipus B i C, també hauran d’aportar: El certificat mèdic especialista que justifiqui la necessitat de fer activitat física en centre esportiu per recuperar la salut, de la persona que sol·licita la reducció del preu públic

Als efectes de poder accedir a la reducció del preu públic dels cursos de natació i de l’abonament familiar tipus A, també hauran d’aportar: El llibre de família ( a efectes de comprovació).

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment de l'any

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Documentació i organismes on adreçar-se:

Veure document .doc Documentació.doc ( 29 Kb)
Veure document .doc Organismes on adreçar-se.doc ( 56 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web