Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/16/2019 03:22:58 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Matrimoni Civil a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

EN QUÈ CONSISTEIX:

Tramitar la sol·licitud de matrimoni civil a l'Ajuntament. Aquest acte serà celebrat per l'alcalde/essa, o regidor/a de la corporació municipal en qui es delegui.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Persones capacitades, majors d'edat o menors, entre 16 i 17 anys, emancipats que, lliurement, hagin decidit contraure matrimoni.

No poden contraure matrimoni entre ells, els parents en línia recta (pares, fills, avis) ni els parents en línia col·lateral (germans, oncles, nebots).

Si es vol celebrar matrimoni civil amb cerimònia , com a mínim, un dels membres de la parella ha de tenir qualsevol d'aquests vincles amb el nostre municipi:

Estar o haver estat empadronat

Treballar al municipi (cal presentar document acreditatiu)

Tenir família directa (pares o germans) residint-hi actualment

Si es vol celebrar matrimoni civil sense cerimònia, no és necessari complir cap dels anterior requisits.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Registre de l'instància normalitzada de la sol·licitud de matrimoni a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), facilitant les dades identificatives dels dos contraents i el dia i l'hora de celebració de l'acte, amb la liquidació de la taxa municipal corresponent, detallada a l'apartat "PREU".

Amb una còpia de la instància i amb la resta de documents que s'indiquen a continuació, els contraents han de tramitar el seu expedient de Matrimoni Civil al Registre Civil del municipi de referència de qualsevol dels contraents. S'aconsella que es consulti prèviament a l'esmentat registre, el temps mínim indispensable que es necessari per tenir finalitzat l'expedient.

- Imprès de sol·licitud (s'obté al Registre Civil)

- Declaració jurada de l'estat civil (s'obté al Registre Civil)

- Original i fotocòpia del DNI dels contraents.

- Certificat literal de naixement actualitzat dels contraents (expedit pel Registre Civil del municipi de naixement)

- Volant d'empadronament que justifiqui els dos últims anys de residència (expedit per l'Ajuntament de referència)

A més:

- Si hi ha descendència comuna, aportar el Llibre de Família.

- En cas de divorciats/ades, matrimonis nuls, o vidus/ues, presentació certificat literal del matrimoni anterior, amb la inscripció de la sentència de divorci, nul·litat o certificació literal de defunció del/la cònjuge difunt/a.

- Els menors entre 14 i 16 anys, han d'obtenir la dispensa d'impediment de prohibició d'edat (Jutjat de 1a instància de la població a on s'està empadronat/da).

- En el cas d'estrangers/eres, important consultar prèviament al Registre Civil, la documentació a aportar.

Les dades de contacte del Registre Civil de Sant Boi són: c. Carles Martí i Vila, núm. 2-4. Telèfon 93.551.72.35. Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Una vegada resolt l'expedient, el Registre Civil lliura als contraents la documentació que es detalla a continuació, la qual han d'entrar per registre al nostre Ajuntament a través de l'OMAP, amb una antelació mínima de 15 dies, a la data de celebració del matrimoni. En el cas que la unitat de RP i Protocol no disposi de l'esmentada documentació, l'acte matrimonial no podrà celebrar-se.

- Autorització de la prestació del consentiment matrimonial davant de l'alcalde/essa o del regidor/a delegat/da per poder celebrar la cerimònia.

- Acta matrimonial. (El mateix dia de la boda, es lliura als contraents l'original perquè l'aportin al Registre Civil per obtenir o modificar el Llibre de Família).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Es pot sol·licitar tot l'any, en qualsevol moment.

QUAN ES PODEN CELEBRAR:

Calendari de matrimonis civils amb cerimònia:

En divendres:

Maig: El segon del mes.

Març, abril, juny i juliol: El primer del mes

En dissabte:

Abril: El quart del mes.

Maig i juny: El segon del mes.

De juliol a març: El tercer del mes.

Aquest acte no se celebrarà al mes d'agost.

Horaris:

En divendres: 17:00, 18:00 i 19:00 hores.

En dissabtes: 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00 hores.

Calendari de matrimonis civils sense cerimònia:

Divendres agendats, corresponents al tercer del mes, a excepció del mes d'abril, que amb motiu de les festes de Setmana Santa serà el quart, i al mes de maig que amb motiu de la Festa Major, serà al segon. A l'agost no se celebren.

Horaris:

12:00, 12:15, 12:30 i 12:45 hores.

Aquest calendari pot estar subjecte a variacions.

ON ES CELEBREN?

Matrimonis civils amb cerimònia

Sala de plens: d'octubre fins a abril.

Jardins de la Torre del Sol: de maig fins a setembre. Per motius metereològics, la cerimònia podrà celebrar-se a la sala de plens.

Matrimonis civils sense cerimònia

Sala de Junta de Govern.PREU:

Matrimonis amb cerimònia

Per a persones empadronades al municipi: 195,80 €

Per a persones no empadronades, però amb vincles al municipi: 271,90 €

Matrimonis sense cerimònia

85,30 €

Aquesta taxa ha de ser abonada al mateix moment de la presentació de la instància de sol·licitud.

OBSERVACIONS:

L'acte dels matrimonis civils sense cerimònia, consistirà exclusivament en: la lectura dels articles del Codi Civil, el consentiment, l'intercanvi dels anells i la signatura dels contraents i els dos testimonis a l'acta matrimonial. Només podran ser-hi presents durant la celebració d'aquest, els contraents i els dos testimonis.

Per a l'acte dels matrimonis civils amb cerimònia, RP i Protocol dues setmanes abans de l'acte, convocarà als contraents a una reunió prèvia per explicar i concretar tot el referent a la seva celebració.

D'acord amb l'article 8è de l'ordenança fiscal número 9 "Taxa per l'Ús dels Equipaments Municipals per a la celebració dels Matrimonis Civils", "Donaran dret a la devolució del 100 % de l'import de la taxa abonada les anul·lacions presentades amb una anticipació mínima de 9 mesos respecte a la dta de celebració del matrimoni. En els casos en els que es sol·liciti l'anul·lació entre els 9 i els 6 mesos anteriors a la data de celebració del matrimoni, només es retornarà el 50 % de l'import de la taxa abonada. No serà procedent la devolució de la taxa en aquells casos en els que es comuniqui l'anul·lació amb una anterioritat de 6 mesos o menys respecte a la data de celebració del matrimoni".

El fet de modificar la data de celebració del matrimoni civil (sempre que hi hagi disponibilitat a l'agenda corresponent), a través del registre de la sol·licitud corresponent a l'OMAP, no suposarà una nova responsabilitat tributària.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Fotografies de la Sala de Plens de l'Ajuntament i Jardins de la Torre del SolVeure document .jpg Ajuntament-1.jpg ( 60 Kb)
Veure document .jpg Ajuntament-2.jpg ( 53 Kb)
Veure document .jpg Torre-del-Sol-1.jpg ( 77 Kb)
Veure document .jpg Torre-del-Sol-2.jpg ( 65 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades