Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/22/2021 04:20:01 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beneficis fiscals - Escoles Bressol

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament ofereix a les famílies en situacions econòmiques desfavorides la possibilitat de reducció, bonificació i/o exempció del preu públic dels serveis d'escolarització, menjador i/o acollida de les Escoles Bressol municipals:

- La Marta

- La Mercè

- La Susa

REDUCCIONS

Per a famílies en situacions econòmiques desfavorides: possibilitat de reducció del preu públic dels serveis d'escolarització i menjador de les Escoles Bressol municipals.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Per a famílies nombroses generals, s'ofereixen bonificacions del 50% i per a famílies nombroses especials s'ofereixen exempcions del 100%, en tots dos casos aplicables a tots els serveis (material, acollida, servei educatiu, escolarització i menjador) i sempre que s'acrediti documentalment.

Si es dóna el cas, les bonificacions són compatibles amb les reduccions.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Totes aquelles famílies que tinguin un infant escolaritzat en les escoles bressol municipals i empadronats a Sant Boi i que compleixi els següents requisits:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En cas de situacions econòmiques desafavorides acreditar amb la següent documentació:

- NIF/NIE/ de tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys

- Llibre de família (acreditació de la filiació)

- Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer on resideix el/la menor beneficiari/ària

- En cas de separació i/o divorci:

- Documentació acreditativa en cas de separació de fet del document notarial o justificants de la demanda.

- Resolució judicial i el conveni regulador si la separació es legal o bé hi ha divorci

- Reclamació de la pensió d'aliments en cas d'incompliment

- En cas d'acolliment:

- Certificat emès per l'organisme corresponent quan es tracti d'infants en acolliment

- Dades econòmiques per fer la valoració: s'haurà d’aportar la documentació acreditativa següent:

-Les tres últimes nòmines de totes les persones que treballen de la unitat familiar. Així com, l'informe de Vida Laboral, actualitzat amb una data d'expedició màxima de tres mesos a data de

Per obtenir l'informe de la vida laboral es pot fer:

- Per correu postal, fent-hi constar les dades personals i número d'afiliat/da a la Seguretat Social

- Per internet:VIDA LABORAL

- Per telèfon, sol·licitant informació al 901.502.050

En cas de famílies nombroses, s'haurà d’aportar la documentació acreditativa següent:

Les tres últimes nòmines de totes les persones que treballen de la unitat familiar. Així com, l'informe de Vida Laboral, actualitzat amb una data d'expedició màxima de tres mesos a data de presentació de la sol·licitud.

EN QUALSEVOL CAS:

L'Ajuntament consultara la documentació sempre que no hi hagi oposició.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació del present benefici fiscal, no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar

En cas que us oposeu , s'haurà d’aportar la documentació acreditativa següent:

L'Ajuntament podrà sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o socioeconòmica

Únicament i de forma excepcional, en cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors, es podrà presentar una declaració responsable.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Durant el període de matriculació, i sempre abans del 30 de setembre.

Puntualment durant el curs escolar en el moment en que es produeixi la necessitat.

Mai tindrà caràcter retroactiu. S'aplicarà un cop la sol·licitud del benefici fiscal estigui aprovada.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


COM SABER SI TENIM DRET O NO AL BENEFICI FISCAL:Veure document .doc Resum explicatiu families.doc ( 1535 Kb)
Veure document docx DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT.docx ( 12 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/30/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades