Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 12:02:16 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beneficis fiscals - Escoles Bressol

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament ofereix a les famílies la possibilitat de reducció, bonificació i/o exempció del preu públic dels serveis d'escolarització, menjador i/o acollida de les Escoles Bressol municipals:

- La Marta

- La Mercè

- La Susa

REDUCCIONS

Per a famílies en situacions econòmiques desfavorides: possibilitat de reducció del preu públic dels serveis d'escolarització i menjador de les Escoles Bressol municipals.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Per a famílies nombroses generals, s'ofereixen bonificacions del 50% i per a famílies nombroses especials s'ofereixen exempcions del 100%, en tots dos casos aplicables a tots els serveis (material, acollida, servei educatiu, escolarització i menjador). Però independentment d'aquesta situació, segons els seus ingressos, poden sol·licitar també una reducció.

Resum:

REDUCCIONS, qualsevol família segons ingressos

BONIFICACIONS DEL 50% , famílies nombroses generals

EXEMPCIONS 100%, famílies nombroses especials

BONIFICACIÓ + REDUCCIÓ, famílies nombroses generals

Per al curs escolar 2023/2024 s’aplicarà la gratuïtat en les quotes dels serveis d’escolarització i material per a les famílies dels grups de 2-3  atès l'Acord del Govern de la Generalitat GOV/129/2022, de 21 de juny, publicada al DOGC número 8695, de 23 de juny de 2022. Aquesta situació no és incompatible amb sol·licitar reducció, bonificació o exempció dels serveis de menjador i acollida.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Totes aquelles famílies que tinguin un infant escolaritzat en les escoles bressol municipals, i empadronades a Sant Boi i que:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En cas de REDUCCIONS i en cas de BONIFICACIÓ + REDUCCIÓ

- NIF/NIE de tots els membres a partir de 16 anys

- Llibre de família complert

- Les 3 últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys (imprescindible per poder valorar la situació econòmica)

- en cas de no rebre cap ingrés , declaració jurada de que és així

- darrer rebut de la hipoteca o lloguer degudament complimentat, del domicili actual on resideix el/la menor beneficiari/a.

Si no s'autoritza la consulta de dades:

- Vida laboral de tots els membres a partir de 16 anys

- Qualsevol altre ingrés o prestació que tinguin

- Si no està treballant certificat del SOC

- Certificat del grau de discapacitat o resolució d'incapacitat d'algun membre de la unitat familiar

- Títol de família monoparental/monomarental

En termes generals:

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pot obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació del present benefici fiscal, no cal que aportin la documentació corresponent a: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Tresoreria General de la Seguretat Social, tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas que us oposeu, heu d’aportar la documentació acreditativa següent:

En cas de BONIFICACIONS DEL 50% i en cas d'EXEMPCIONS 100%

- Llibre de família complert

Si no s'autoritza consulta de dades :

- Títol de Família nombrosa general en vigor

Es cas de no oposició a la consulta de dades, annexar la declaració de consentiment degudament signada que esta al peu d'aquesta fitxa.

L'Ajuntament pot sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que consideri oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o socioeconòmica

Únicament i de forma excepcional, en cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors, es pot presentar una declaració responsable.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Durant el període de matriculació, i sempre abans del 30 de setembre.

Puntualment durant el curs escolar en el moment en que es produeix la necessitat.

Mai té caràcter retroactiu. S'aplica un cop la sol·licitud del benefici fiscal està aprovada.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entén: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/05/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades