Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 04:23:54 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Inscripció al Registre de Grups d'Interès

EN QUÈ CONSISTEIX:

El Registre de Grups d'interès de Catalunya és el cens centralitzat de persones físiques i jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir en les polítiques públiques.

Els grups d’interès s’han d’inscriure al Registre de grups d’interès de Catalunya que gestiona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Més informacióQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Ho poden sol·licitar els grups d'interès, es a dir:

- Persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions davant d’ens públics, entitats i organismes, amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general.

- Les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre de grups d'interès de Catalunya.

- Una única persona pot constituir un grup d’interès.

Requisits a complir:

- Als efectes del municipi de Sant Boi de Llobregat, s'han d'inscriure en el Registre els grups d'interès aquells que exerceixen influència davant l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les entitats del seu sector públic, independentment del domicili del grup d'interès.

- Qualsevol persona o agrupació de persones membres de l'entitat (degudament autoritzades per representar-la, ja sigui el president o qualsevol altre membre de la seva Junta Directiva).

- La denominació d’un grup d’interès que és una persona jurídica ha de coincidir amb la denominació amb la que aquesta figura inscrita en el Registre corresponent, o aquella en virtut de la qual ha obtingut el NIF.

- La denominació dels grups d’interès que són persones físiques ha de coincidir amb el que figura en el document d’identitat.

- La denominació de les organitzacions, plataformes, xarxes i altres fons d'influència organitzada sense personalitat jurídica és aquella que han acordat llurs constituents i amb què se'ls coneix i actuen davant la societat i el tràfic jurídic.

- No es pot practicar la inscripció en el Registre de cap subjecte que tingui idèntica denominació a la d’un altre ja inscrit en el Registre de grups d’interès de Catalunya.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Els sol·licitants declaren sota la seva responsabilitat que disposen de la documentació acreditativa de les dades que fan constar a les sol·licituds, sense que calgui adjuntar-la, i l'òrgan gestor del Registre està habilitat per comprovar-ho en qualsevol moment.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

La inscripció es pot sol·licitar en qualsevol moment. 

Cal tenir en compte, però, que per actuar com a grup d'interès davant dels membres electes i alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les entitats del seu sector públic, cal estar-hi inscrit o en tràmit d'inscripció.En cas que no s’hagi inscrit o no hagi fet la sol·licitud, no es podrà donar cita fins que ho acrediti.PREU:

Tant la tramitació davant del registre (inscipció, actualització, cancel·lació) , com l'accés a la informació és gratuïtON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitar per Internet

- Aquest tràmit es pot fer per internet només amb certificat digital .

Criteris i procediment

- Accedir a la següent pàgina web i seguiu les instruccions que aniran sortint:

Sol·licitar la inscripció registral d'un grup d'interès

- Si teniu alguna incidència amb l’enviament del formulari, us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Departament de Justícia al telèfon 93 316 41 23

Altres tràmits relacionats:

Actualització de la inscripció d'un grup d'interès

Cancel·lació de la inscripció registral d'un grup d'interès i esmenes a la cancel·lacióMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Model:Compromís de sol·licitar la inscripcióVeure document .doc registre_grups_interes_compromis-1.doc ( 73 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/11/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades