Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/15/2020 10:42:00 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències de parcel·lació

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'autorització de l'Ajuntament per dividir un terreny en dues o més porcions. Aquesta llicència municipal és imprescindible per formalitzar l'escriptura pública de segregació i la conseqüent inscripció al Registre de la Propietat com a finques registrades independents.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona propietària del terreny

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

. Projecte tècnic (2 exemplars) signat pel tècnic redactor i el sol·licitant, que ha de contenir:

- Memòria escrita: ha de fer referència al pla que estableixi les condicions de parcel·lació i ha de descriure la finca inicial que es pretén parcel·lar (ubicació, dimensions, límits, característiques topogràfiques), així com les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i localització. Pot substituir-se pels models documentals que trobaran al peu d'aquest document (Fitxes Descriptives de les Parcel·les).

- Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000

- Plànol topogràfic d'informació (a escala no inferior a 1:500) en el qual se situïn els límits de la finca i les corbes de nivell amb equidistància d'un metre. En aquest plànol es representaran els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions del planejament

- Plànol de parcel·lació a escala 1:200 (llevat que les dimensions de la finca aconsellin la de 1:500) acotat i amb indicació de les superfícies, grafiant les parcel·les actuals i les resultants

El projecte pot no estar visat, en aquest cas caldrà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

. Certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel Registre de la Propietat

. Fotografia/es de la fincaQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

En concepte de taxa per la prestació de serveis urbanístics: 127,70 euros per parcel·la o local resultantTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 1 mes (llevat de ser incompleta o errònia la documentació aportada, fet que paralitza l’expedient).

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada sempre que les facultats adquirides no contravinguin la normativa urbanística d'aplicació, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMANUAL INFORMATIU:


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Model de Fitxa Descriptiva de Parcel·la inicial

Model de Fitxa Descriptiva de Parcel·la resultantVeure document .doc PARCEL·LA RESULTANT.doc ( 148 Kb)
Veure document .doc PARCEL·LA INICIAL.doc ( 158 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2012
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades