Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

03/25/2019 11:02:18 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències de parcel·lació

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'autorització de l'Ajuntament per dividir un terreny en dues o més porcions. Aquesta llicència municipal és imprescindible per formalitzar l'escriptura pública de segregació i la conseqüent inscripció al Registre de la Propietat com a finques registrades independents.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona propietària del terreny

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

. Projecte tècnic (2 exemplars) signat pel tècnic redactor i el sol·licitant, que ha de contenir:

- Memòria escrita: ha de fer referència al pla que estableixi les condicions de parcel·lació i ha de descriure la finca inicial que es pretén parcel·lar (ubicació, dimensions, límits, característiques topogràfiques), així com les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i localització. Pot substituir-se pels models documentals que trobaran al peu d'aquest document (Fitxes Descriptives de les Parcel·les).

- Plànol de situació a escala no inferior a 1:2000

- Plànol topogràfic d'informació (a escala no inferior a 1:500) en el qual se situïn els límits de la finca i les corbes de nivell amb equidistància d'un metre. En aquest plànol es representaran els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions del planejament

- Plànol de parcel·lació a escala 1:200 (llevat que les dimensions de la finca aconsellin la de 1:500) acotat i amb indicació de les superfícies, grafiant les parcel·les actuals i les resultants

El projecte pot no estar visat, en aquest cas caldrà aportar un certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

. Certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació expedit pel Registre de la Propietat

. Fotografia/es de la fincaQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

En concepte de taxa per la prestació de serveis urbanístics: 127,70 euros per parcel·la o local resultantTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 1 mes (llevat de ser incompleta o errònia la documentació aportada, fet que paralitza l’expedient).

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada sempre que les facultats adquirides no contravinguin la normativa urbanística d'aplicació, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.ON SOL·LICITAR-LO:
MANUAL INFORMATIU:


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Model de Fitxa Descriptiva de Parcel·la inicial

Model de Fitxa Descriptiva de Parcel·la resultantVeure document .doc PARCEL·LA RESULTANT.doc ( 148 Kb)
Veure document .doc PARCEL·LA INICIAL.doc ( 158 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2012
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades