Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:26:24 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Mercats no sedentaris - Concurs

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitar autorització per a l'ús privatiu de domini públic per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per cobrir els espais públics vacants, segons plec de bases vigent en el moment.

Es pot sol·licitar autorització per a més d'un espai públic vacant fins a un màxim de 5, sempre que no coincideixin en dia de mercat, donat que només es pot ser titular d'una parada d'un mateix mercat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els següents requisits:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La documentació ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, al registre d’entrada de l’Ajuntament, mitjançant instància signada pel sol·licitant o persona que el representi, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se com es relaciona a continuació:

1.- Sobre A:

Aquest sobre haurà d’estar tancat i portarà la següent inscripció "Sobre A – Documentació acreditativa i sol·licitud d’espais públics vacants per a l’explotació de parades de venda no sedentària en mercats no sedentaris del municipi de Sant Boi de Llobregat", i s’hi haurà d’incloure els següents documents:

-Declaració responsable (Annex 2)

-Sol·licitud per a participar en l’atorgament de les autoritzacions per a l’ús privatiu de domini públic dels espais públics vacants per a l’explotació de parades de venda no sedentària en mercats no sedentaris del municipi de Sant Boi de Llobregat (Annex 3).

2.- Sobre B:

Aquest sobre haurà d'estar tancat i portarà la següent inscripció "Sobre B - Documentació relativa als criteris de valoració ponderables en funció d’un judici de valor per participar en el procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic dels espais públics vacants per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats de Sant Boi de Llobregat", mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Inclourà, aquells documents que siguin necessaris per la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, d’acord amb l’establert a l’article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. En particular, s’hi haurà d’incloure el següent document:

-Criteris de valoració en funció d’un judici de valor (Annex 4).

3.- Sobre C:

Aquest sobre haurà d'estar tancat i portarà la següent inscripció "Sobre C - Documentació relativa als criteris de valoració quantificables de manera automàtica per participar en el procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic dels espais públics vacants per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats de Sant Boi de Llobregat", mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i s’hi hauran d’incloure el següent document:

-Criteris de valoració quantificable de manera automàtica (Annex 5).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Un cop acabat el procediment, quan siguin declarats deserts els espais públics vacants d'aquesta licitació, en qualsevol moment, amb un mínim de 15 dies d'anterioritat a la finalització del trimestre natural. En cas contrari l'adjudicació directa serà efectiva a l'inici del següent trimestre natural.PREU:

Sense cost.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/13/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades