Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/24/2021 12:22:41 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Mercats no sedentaris - Concurs

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitar autorització per a l'ús privatiu de domini públic per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, per cobrir els espais públics vacants, segons plec de bases vigent en el moment.

Es pot sol·licitar autorització per a més d'un espai públic vacant fins a un màxim de 5, sempre que no coincideixin en dia de mercat, donat que només es pot ser titular d'una parada d'un mateix mercat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els següets requisits:

- Ser major d'edat o menor emancipat i tenir capacitat d'obrar.

- Si es tracta d'una persona jurídica, estar legalment constituïda, inscrita al Registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'activitat a prestar.

- En el cas de comerciants estranger/es, acreditar els corresponents permisos de residència i treball per compte propi, així com els que estableixi la normativa específica vigent.

- Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tinguin contractats, i estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del seu pagament i, en cas d'estar exempts, estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris.

- Disposar d'assegurança de responsabilitat civil segons l'establert a l'article 4.d del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats marxants.

- Complir tots els requisists que estableixen les reglamentacions específiques a aplicar en els productes de venda.

- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si escau, per a la venda d'aquests productes que ho requereixin.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

. Declaració responsable d'acord amb l'Annex 1 de les bases reguladores.

. Sobre únic: " Documentació relativa als criteris de valoració ponderables en funció d'un judici de valor per participar en el procediment obert per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'ús privatiu de domini públic dels espais públics vacants per a l'explotació de parades de venda no sedentària en els mercats de Sant Boi de Llobregat" , que conté:

- Document de sol·licitud de parada. (segons Annex 2 de les bases reguladores).

- Descripció, característiques i memòria del lloc de venda. (segons Annex 3 de les bases reguladores).

- Fotografia de la parada.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de les proposicions serà de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (de l'11 de juny al 6 de juliol, ambdos inclosos).

Un cop acabat el procediment, quan siguin declarats deserts els espais públics vacants d'aquesta licitació, en qualsevol moment, amb un mínim de 15 dies d'anterioritat a la finalització del trimestre natural. En cas contrari l'adjudicació directa serà efectiva a l'inici del següent trimestre natural.PREU:

Sense cost.ON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Plec de bases atorgament autoritzacions mercats no sedentaris signat.pdf ( 1981 Kb)
Veure document .pdf Annex 1.pdf ( 74 Kb)
Veure document .pdf Annex 2.pdf ( 87 Kb)
Veure document .pdf Annex 3.pdf ( 43 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/08/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades