Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 04:44:20 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Bonificació de l'IBI

EN QUÈ CONSISTEIX:

En sol·licitar una reducció de l'import de la quota de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, justificant trobar-se en un dels supòsits que preveu la normativa vigent:

1) Del 50%: per als immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Veure més

2) Del 50%: per als habitatges de protecció oficial i els que resulten equiparables a aquests d'acord amb la normativa de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Veure més

3) Del 95%: i en el seu cas, del recàrrec de l'impost a que es refereix l'article 153 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els béns rústics de les Cooperatives Agràries i d'Explotació Comunitària de la Terra, en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Veure més

4) Els subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa.

Veure més

5) Del 50%: quan s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del Sol.

Veure més

6) Del 50%: quan s'hagin instal·lat punts de recarrega per vehicles elèctrics.

Veure més

7) Del 95%: per als habitatges d'us residencial destinats al lloguer d'habitatge amb renda limitada d'acord amb la normativa autonòmica d'aplicació en matèria d'habitatge.

Veure mésQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- El subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles

- Si aquest delega en una altra persona per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de resolució i notificació és de 6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO:

Tramitació presencial:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20 - Edifici "El Núria"

Demanar cita prèvia trucant als telèfons:

93 472 92 45

93 202 98 02

93 202 98 05

Tramitació telemàtica:

Organisme de Gestió TributàriaORDENANÇA REGULADORA:

Ordenança 2023:

Veure
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/26/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades