Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/08/2020 11:39:33 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Volant del Padró d’Habitants

EN QUÈ CONSISTEIX:

Els volants del Padró d'Habitants informen de la residència en el municipi i del domicili dels habitants, i d'altres fets relatius a l'empadronament com la data d’inscripció que consta al Padró Municipal d'Habitants.

Hi han tres models de volants:

Volant d'empadronament individual: informa dades d'una única persona

Volant d'empadronament d'inscripció: informa dades de totes les persones que conviuen en el mateix habitatge

Volant històric d'empadronament: informa dades dels moviments padronals compresos entre l'01/04/1986 fins l'actualitat, d'una única persona

L'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2 d'octubre de 2015), estableix que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració,...

En absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a tal efecte. Per aquest motiu, NO HEU D'APORTAR VOLANTS D'EMPADRONAMENT A REQUERIMENT D'ALTRA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O ORGANISMES OFICIALS , ja que aquests consulten les vostres dades per via telemàtica o, ens els sol·liciten directament a l'Ajuntament. Només en casos excepcionals us caldrà obtenir aquest volant.

Els volants es poden verificar amb el codi segur de validació durant tres mesos des de la data de la seva expedició.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major d'edat que estigui o hagi estat empadronada al nostre municipi.

Els volants de menors o incapacitats, els han de sol·licitar els pares o tutors amb qui convisquin o els seus representants legals.

(Per l’obtenció de volants de menors no emancipats de pares separats o divorciats, en virtut de l'establert en l'article 156 del Codi Civil, el progenitor no custodi que acrediti mitjançant una resolució judicial que exerceix la pàtria potestat compartida dels seus fills, només podrà accedir a la informació padronal dels mateixos prèvia audiència al progenitor que ostenti la guarda i custòdia perquè pugui realitzar les al·legacions que estimi oportunes)

Si les dades que cal acreditar són anteriors a 1996 i no figuren informatitzades s’hauran de demanar mitjançant sol·licitud presentada al Registre General d’Entrada, després d’abonar les taxes corresponents.

Si delegueu l'obtenció d'aquests documents en un representant, cal que li faciliteu una autorització expressa a aquests efecte acompanyada amb una còpia del document d'identitat de qui autoritza, i del document original de la persona autoritzada.

Les persones afectades per un expedient de baixa d'ofici en tràmit no podran obtenir volants d'empadronament de la inscripció fins que regularitzin la seva situació al padró.

Si el volant que es sol·licita es refereix a un difunt,només ho podrà sol·licitar una persona major d’edat que acrediti un interès legítim (cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquestes) un cop que demostrin la relació amb el difunt i aportin l'autorització pertinent, ol'organisme públic (notari o jutge) que gestioni l'expedient del finat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- De forma presencial haureu d’aportar algun dels documents d'identitat següents:

DNI, permís de residència, document d'identitat europeu, passaport o permís de conduir.

Si el sol·licitant actua com a representant, cal aportar una autorització expressa i fotocòpia del document d'identificació de la persona representada.

En el cas de volants de persones difuntes cal aportar llibre de família o certificat del registre civil que acrediti la relació amb el difunt.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

Volants de dades posteriors a 1 de maig de 1996: Sense cost

Volants, no mecanitzats, de dades anteriors a 1 de maig de 1996: 9,10 euros (OF 2018)TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Els volants que es necessitin a requeriment d'altra administració pública o organisme oficial, han de ser consultats telemàticament per l'organisme que el necessiti, que també pot adreçar-se directament a l'Ajuntament per obtenir-los.

Amb signatura digital podeu obtenir al moment qualsevol del models de volants (veure en la part inferior "Tramitar amb signatura digital").

Sense signatura dígital podeu obtenir el volant d'empadronament individual al moment si disposeu de DNI o permís de residència.

Si no disposeu d'aquest documents d'identitat i per a la resta de models heu d'omplir el formulari i el volant, si s'escau, s’enviarà per correu postal a l’adreça de residència que consta al padró.

Si el volant es refereix a dades històriques d’una persona que actualment ja no consta empadronada al nostre municipi i la sol·licitud es realitza per correu electrònic a l'adreça: poblacio@santboi.cat adjuntant al correu electrònic una sol·licitud signada indicant el motiu pel qual es sol·licita i una còpia del document d'identitat, rebreu, si s'escau, el volant per correu electrònic.

Si la petició és presencial es lliura al moment (cal demanar cita prèvia)

Els volants de dades anteriors a 1996 es tramiten aproximadament en una setmana.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació via internet:

- Sense signatura digital:

- Si disposeu de DNI o permís de residència obtindreu al moment el volant d'empadronament individual.

CLIQUEU AQUÍ

- Omplir els camps del formulari

- Clicar al botó "Tramitar"

- Guardar i/o imprimir

- Si no disposeu d'aquest documents d'identitat o necessiteu altra model de volant:

CLIQUEU AQUÍ

- Seleccioneu el botó "Sol·licitar altres models de volants"

- Omplir tots els camps del formulari

- Especificar el tipus de volant sol·licitat (individual, de convivència, de moviments –històric-) i indicar el motiu pel qual el necessita.

- Cal facilitar mitjans de contacte: telèfon i adreça electrònica.

- Els volants se enviaran, si s'escau, per correu postal

- Amb signatura digital:

- Es pot obtenir el volant al moment seleccionat el botó "Tramitar amb Signatura Digital" que es troba al peu d'aquesta pàgina.

. Tramitació via telefònica:

Trucant al 93 635 12 12

Horari OMAP

.També es pot obtenir el volant d'empadronament individual al terminal d'Administració Electrònica, situat a l'entrada de l'Ajuntament, durant el seu horari d'obertura de l'Ajuntament amb els mateixos requisits que per la tramitació via internet.

. Tramitació presencial

Cal sol·licitar cita prèvia clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si el volant es refereix a dades històriques d’una persona que actualment no consta empadronada al nostre municipi, podeu fer la sol·licitud per correu postal ordinari o per correu electrònic a l'adreça: poblacio@santboi.cat adjuntant al correu electrònic una sol·licitud signada indicant el motiu pel qual es sol·licita i una còpia del document d'identitat.MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Models:Veure document .doc V2017 AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT.doc ( 172 Kb)
Tramitar amb Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/16/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades