Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/22/2018 07:45:56 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres menors en via pública

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 12/28/2016


- Obres de construcció o reparació d'un gual

- Reposició de la vorera per baixa d'una llicència de gual

- Instal·lació, reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament

- Instal·lació de proteccions de guals

- Obres en la via pública (companyies de serveis)

- Connexió al clavegueram

- Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol particular o raó social

- Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Imprès de sol·licitud: document normalitzat que facilita l'Ajuntament on s'han de consignar les dades identificatives del titular, del representant, les característiques de l'obra i l'autoliquidació corresponent.

La documentació a aportar en funció del tipus d'obra:

GUALS O RESERVES D'APARCAMENT: Pressupost

OBRES EN LA VIA PÚBLICA (companyies de serveis): Pressupost i estudi bàsic de seguretat i salut, memòria tècnica i full d'assumeix tècnic si la longitud de la rasa és superior a 25 metres.

CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM: Pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut, memòria tècnica, assumeix tècnic o còpia de l'assumeix tècnic de la llicència d'obra major de l'edifici.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ

Assumeix tècnic: document col·legial on ha de figurar el nom, adreça, telèfon i signatura del tècnic director així com l'emplaçament de l'obra i les característiques de l'edifici i el tipus d'intervenció professional.

Estudi bàsic de seguretat i salut: s'ha d'aportar en qualsevol cas, amb excepció que el pressupost d'execució material del projecte sigui a 325.000,00 euros o més de 500 jornals, en tal cas serà substituït pel document d 'estudi de seguretat i salut.

En cas que la documentació tècnica que es presenta per la sol·licitud de llicència d'obres no estigui visada, caldrà aportar un/a certificat col·legial/declaració responsable en el/la què es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de què disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar les obres mentre no es disposi de la llicència)

PREU:

. Taxa resultant d'aplicar una quota fixa de 300 euros més l'1% del pressupost de l'obra. S'estableix una tarifa màxima de 30.000 euros.

. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 4% del pressupost de l'obra (algunes obres poden gaudir d'una bonificació de l'ICIO segons les característiques de la mateixa, de l'edificació i de la zona).

. Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

Per l'execució de rases a la via pública: 73,20 € per metre lineal de rasa.

Per escomeses de finques particulars al clavegueram públic: 600 € per punt d'escomesa. No es requerirà si l'execució de l'obra es portés a terme per empreses adjudicatàries o homologades per l'Ajuntament.

Per la resta de supòsits en general: 73,20 € per m2 de carrer al qual es dóna façana fins al seu eix.

Quan no es faci tot el pagament en el moment de la sol·licitud, s'enviarà la liquidació de l'import que correspongui per correu electrònic. S'haurà d'imprimir i anar a l'entitat bancària a pagar.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Les obres de reparació d'un gual, reposició de vorera per baixa de llicència de gual i la instal·lació de proteccions de guals i de senyals de reserva d'estacionament, així com la seva reparació o reposició, seran considerades obres menors de concessió al moment.

En la resta d'obres que afecten al domini públic:

El temps màxim de tramitació és d' 2 mesos En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació via Internet

Quan es selecciona aquest tràmit, a baix a la dreta hi ha un botó de tramitar amb signatura digital.

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

. Tramitació de forma presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1De dilluns a dijous de 8.30 a 19.00 hores, divendres i vigílies de festius de 8.30 a 14.00 hores(Període de nadal i vacances d'estiu horari especial de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres)

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

De dilluns a dijous de 8.30 a 19.00 hores, divendres i vigílies de festius de 8.30 a 14.00 hores

(Període de nadal i vacances d'estiu horari especial de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres)

MANUAL INFORMATIU:

Manual informatiu llicències d'obres menors en via pública

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


Talls de carrer o reserves d'estacionament

Pagaments per Internet

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

.

Veure document .pdf protecció gual1.pdf ( 96 Kb)
Veure document .pdf protecció gual2.pdf ( 47 Kb)
Veure document .pdf TPUS DE GUAL.pdf ( 697 Kb)
Tramitar amb Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web