Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/28/2018 01:18:21 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Mercat Ambulant Torre de la Vila - Autorització municipal

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 02/21/2014


Sol·licitar la corresponent autorització municipal per a la instal·lació d'un lloc per a la venda no sedentària en el mercat de Torre de la Vila de Sant Boi de Llobregat, situat a la plaça de Ramon Mas i Campderrós al costat del mercat alimentari del mateix nom. Aquest mercat s'instal·la els dijous.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física o jurídica, que reuneixi els requisits indicats més endavant.

Si aquest delega en un representant, ha de presentar la deguda autorització de la persona sol·licitant.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Imprès de sol·licitud: document normalitzat que facilita l'Ajuntament on s’han de consignar les dades identificatives del sol·licitant, del representant (si és el cas), el/s mercat/s on vulgui efectuar l’activitat, articles que proposa vendre (en cas de roba s’ha de seleccionar un màxim de tres productes entre les categories que s’especifiquen), característiques de la parada (llarg, ample...) i tipus de parada (remolc, ferros o autocaravana), qualsevol altra documentació complementària que es pugui considerar d’interès (com ara fotografies de la parada).

Es presentarà juntament amb la sol·licitud:

- Fotocòpia del DNI.

- Document d'autorització de la representació.

- En el cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, document acreditatiu d'estar legalment constituïda en el registre oficial corresponent, el seu objecte social i l'activitat a prestar.

- Número de compte bancari per domiciliar els rebuts.

- Declaració responsable del sol·licitant de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració.

- Declaració responsable on declara el sol·licitant que compleix els requisits per accedir a la condició de titular d'una autorització, establert a l'article núm. 4 apartats c, d, e, f i g de les bases (annex 1).

- Formulari de característiques del lloc de venda.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

De l'11 de febrer al 5 de març de 2014.

PREU:

En cas d'atorgar-se l'autorització, s'haurà de fer efectiva la taxa anual que s'estableix a l'ordenança fiscal, que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aprovi per a cada exercici:

- Any 2014: 3,20 euros per metre lineal i dia de mercat.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

La present sol·licitud passa a formar part de la convocatòria d'atorgament d'autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat no sedentari Torre de la Vila. El termini per resoldre les sol·licituds presentades serà de 2 mesos des de la petició i la manca de resolució expressa en dit termini tindrà efectes desestimatoris.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

.

Veure document .pdf BASES.pdf ( 540 Kb)
Veure document .doc Declaració responsable art 4.doc ( 20 Kb)
Veure document .pdf declaracio responsable pot contractar amb l'administració.pdf ( 20 Kb)
Veure document .pdf característiques del lloc de venda.pdf ( 88 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web