Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/08/2023 08:21:06 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Retrocessió de drets funeraris en règim de concessió a l'Ajuntament

EN QUÈ CONSISTEIX:

Cedir el dret funerari a l'Ajuntament abans d'haver expirat el termini de concessióQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona titular d'una llicència d'ocupació temporal.

- És requisit necessari: estar al corrent de pagament de la taxa de conservació de cementiri.

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

. Facilitar les dades identificatives del titular, del representant i del dret funerari, la data de l'últim enterrament i si s'ha de fer trasllat de despulles

. Títol funerari

. Si es tracta d'una persona beneficiària, aportar la següent documentació:

- Certificació de defunció

- Documentació que acredita la condició de beneficiària:

a) Successió testada:

- Certificació d'últimes voluntats

- Últim testament

- Acceptació d'herència i partició de bens. Si la acceptació d'herència deixa clar qui es l'hereu/hereva o hereus/hereves del dret funerari, no cal aportar els testaments.

- En el cas que hi hagi més d'un hereu, designació unànime dels hereus en un únic representant, que haurà de ser necessàriament un dels esmentats hereus, designació que es podrà realitzar davant notari o davant departament gestor

b) Successió sense testament:

- Certificació d'últimes voluntats

- Acta notarial o auto judicial de declaració d'hereus (és necessari un advocat si l'herència excedeix de 2.399,81 euros)

- En el cas que hi hagi més d'un hereu, designació unànime dels hereus en un únic representant, que haurà de ser necessàriament un dels esmentats hereus, designació que es podrà realitzar davant notari o davant departament gestor

c) Al títol no consta un nom i cognoms personals i individuals o el posseïdor del títol no te cap parentiu: acreditació de l'abonament de la taxa de l'últim exercici mitjançant extracte bancari o altra documentació que relacioni el seu nom i el pagament de les taxes de conservació del dret funerari.

. Dades bancàries (a efectes de procedir a una correcta devolució per part de l'Ajuntament del import corresponent)QUAN ES POT SOL·LICITAR:

- En cas que les restes es traslladin a altre nínxol o vagin a incineració, no es pot sol·licitar si no han passat 2 anys (o 5 en el cas que la defunció hagi esdevingut per malaltia infecciosa) des de l'última inhumació en aquell dret funerari.

- Si les restes van a l'ossera (per petició explicita del sol·licitant) no es pot sol·licitar si no han passat 5 anys des de l'última inhumació.PREU:

Sense cost.

L'Ajuntament abona, pel retrocés:

. Panteons i tombes: el 50% de la tarifa que es fixa per a la concessió del terreny per a la construcció funerària més el 50% del pressupost declarat a la llicència d'obres

. Resta de sepultures: el 50% de la tarifa que es fixa per a la concessióTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Dades bancàries:Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 128 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades