Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10/28/2020 12:02:58 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajuts econòmics extraordinaris pel COVID19

EN QUÈ CONSISTEIXEN:

L’objecte d’aquests tipus d’ajuts és atendre les necessitats bàsiques de les unitats convivencials que han patit una disminució dels seus ingressos a causa de la pandèmia del coronavirus.

Amb aquest objectiu es posa al seu abast un ajut puntual municipal de 450,00 €que és compatible amb altres ajuts o prestacions als que es tingui dret per la mateixa causa.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Ho poden sol·licitar aquelles unitats convivencials en les que algun dels seus membres, com a mínim, es trobi en situació d'atur (ERTO, finalització de contractes temporals), disminució o cessament d'activitat motivada per la crisi de la Covid-19, des de l'1 de març de 2020 i mentre duri l'estat d'alarma.

A més hauran de complir el següents requisits:

- Que la persona sol·licitant afectada per la crisi provocada per la Covid-19 consti empadronada a Sant Boi de Llobregat, com a mínim des de l’1 de gener de 2020 .

- Que no tingui expedient obert a serveis socials.En cas que es tingui, pot adreçar-se als serveis socials municipals per informar-se dels diferents serveis o ajuts que aquests els hi poden oferir.

- Que els ingressos nets totals de la unitat convivencial hagin disminuït com a mínim en un 30% respecte als mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma.

- Que els ingressos de la unitat de convivència familiar no superin 1,50 vegades l'IRSC ponderat, és a dir els següents imports mensuals:

a) 1 membre = 1.138,24 €/mensuals

b) 2 membres = 1.173,44 €/mensuals

c) 3 membres = 1.223,91 €/mensuals

d) 4 membres o més = 1.264,71 €/mensuals

Pel còmput d'ingressos es descomptarà l'import que la unitat familiar convivencial destini al pagament de l'habitatge (renda de lloguer o quota hipotecària mensual).

- Que la unitat convivencial no disposi de fons propis, en comptes bancaris o altres productes financers similars, superiors als 5.000,00 € .

A continuació poden trobar informació respecte a aquestes línies d'ajuts i prestacions:

Moratòries pagament despeses relacionades amb l'habitatge

CLIQUEU AQUÍ

Prestacions per a les persones treblladores per compte aliena afectades per la crisi del coronavirus

CLIQUEU AQUÍ

Prestacions i ajuts per a persones treballadores per compte propi

CLIQUEU AQUÍDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN QUALSEVOL CAS:

L'Ajuntament obtindrà les dades sobre la composició de la unitat econòmica de convivència familiar (*), els ingressos i els béns immobles de la unitat, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

(*) Es consideren membres de la unitat econòmica de convivència familiar,les persones que estan empadronades amb la sol·licitant i tenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (cònjuge/parella, pare/mare, fill/filla, germà/germana, avi/avia, net/neta, sogre/sogra, gendre/jove, cunyat/cunyada) i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats.

Dades interoperables:

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DE LA REDUCCIÓ DELS INGRESSOS COM A CONSEQÜÈNCIA DELS EFECTES DEL CORONAVIRUS:

En el cas de treballadores per compte aliena:

En el cas de treballadores per compte pròpia:

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DELS INGRESSOS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT CONVIVENCIAL MAJORS DE 16 ANYS:

Si la persona sol·licitant de l'ajut no pogués aportar els documents requerits per a la justificació dels ingressos i dels fons propis disponibles els podrà substituir mitjançant la presentació d'una declaració responsable conforme no es disposa de la documentació justificativa i que es compleixen els requisits. segons model adjunt.

En funció del cas s'ha d'aportar la següent documentació:

En el cas de treballadores per compte pròpia:

En el cas de treballadores per compte aliena:

Institut Nacional de la Seguretat Social: organisme on adreçar-se pel que fa a l'obtenció de l'informe de vida laboral:

1. Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social:

CLIQUEU AQUÍ

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des del dia 30 d'abril, en qualsevol moment mentre duri l’estat d’alarma.

MÉS INFORMACIÓ:

Poden realitzar les consultes que considerin oportunes, en quant a aquestes ajudes o altres prestacions relacionades per telèfon al 93 654 82 22 (tots els matins de 09:00 a 14:00 i dilluns i dimarts de 16:00 a 18:00).

També poden realitzar qualsevol consulta a l'adreça de correu electrònica reactivem@santboiON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar sense Certificat digital com a Sol·licitant
  SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document docx DECLARACIÓ RESPONSABLE_CONSENTIMENT.docx ( 10 Kb)
Veure document .doc DECLARACIÓ RESPONSABLE NO DOCUMENTACIÓ.doc ( 22 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/25/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades