Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 03:47:29 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Mercats no sedentaris - Transmissió de l'autorització

EN QUÈ CONSISTEIX:

Comunicar a l'Ajuntament el canvi de titularitat de l'autorització, assumint el nou titular tota la responsabilitat derivada de la tramitació d'aquest expedient i de la resolució que es derivi o s'hagi derivat, havent de seguir totes les actuacions que procedeixin des de la data de la comunicació.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La persona titular de la parada conjuntament amb la nova titular (si aquestes deleguen en un representant, han de presentar la deguda autorització):

. Si es donen una de les següents circumstàncies:

- Sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció.

- Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant (incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta, gran invalidessa o situacions anàlogues degudament acreditades).

- Per mort del titular (d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries). Comunicar en el termini de dos mesos adjuntant còpia del títol successori.

. Estar al corrent de pagament de les taxes municipals de mercats no sedentaris.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

. Comunicació del canvi de titularitat, on s’especifiqui els noms de l’antic i del nou titular, els quals han de personar-se davant del funcionari, un cop acreditada la seva identitat per signar la sol·licitud indicant mercat/s on exerceix l’activitat, número de la parada/es i articles a la venda.

. Documentació a presentar pel titular cedent:

- Fotocòpia del NIF.

- Carnet de paradista.

- Fotocòpia del llibre de família on consten els dos titulars, en cas de familiars.

. Documentació a presentar pel futur titular : - Fotocòpia del NIF / fotocòpia escriptura societat i CIF - Assegurança de responsabilitat civil de la parada per un valor de 300.000 €.- Fotografia tipus carnet.- Dades bancàries (per domiciliar els rebuts).- Fotocòpia dels 3 últims rebuts d'autònoms o certificat d'alta

- Fotocòpia del NIF / fotocòpia escriptura societat i CIF

- Assegurança de responsabilitat civil de la parada per un valor de 300.000 €.

- Fotografia tipus carnet.

- Dades bancàries (per domiciliar els rebuts).

- Fotocòpia dels 3 últims rebuts d'autònoms o certificat d'alta

* Declaració responsable per a persones fisiques on consta que s'autoritza a l' Ajuntament a consultar les dades relatives alcompliment de les obligacions tributàries amb l'Hisenda Estatal i de la Comunitat Autònoma de Catalunya i amb la Seguretat Social, així com altres consultes en els registres i arxius d'altres administracions i entitats públiques .QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Un mínim de 15 dies abans de la finalització del trimestre natural, per a què la modificació es faci efectiva a l'inici del següent trimestre natural (si correspon).PREU:

Sense costON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/13/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades