Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/08/2023 10:15:07 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Al·legacions respecte a un expedient sancionador de trànsit

EN QUÈ CONSISTEIX:

Presentació d'un escrit on s'exposen els arguments que fonamenten la petició de revocació de la denúncia per infracció de trànsit i del servei de grua, si és el cas. O identificació de la persona conductora responsable de la infracció.

El pagament voluntari amb reducció implica la renúncia a formular al·legacions i l'acabament del procediment, sense resolució expressa, i només es pot recórrer davant la jurisdicció contenciós administrativa en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes als articles 11.1 a), 77 h) n) ñ) o) p) q) r) de la Llei de Seguretat Vial, a les que no és aplicable dita reducció.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona denunciada (encara que sigui menor d'edat)

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona denunciada s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Facilitar les dades identificatives de la persona denunciada, de la persona representant, el número d'expedient, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle

- Presentar l'exposició de les al·legacions, adjuntant, si s'escau, qualsevol altra documentació que recolzi els seus arguments.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Durant els 20 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúnciaTERMINI DE RESOLUCIÓ:

La prescripció de les infraccions és de tres mesos per a les infraccions lleus i sis mesos per a les infraccions greus i molt greus.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació electrònica

Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

. Tramitació presencial

Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20

CITA PRÈVIA
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/26/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades