Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 06:26:20 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Al·legacions respecte a un expedient sancionador de trànsit

EN QUÈ CONSISTEIX:

Presentació d'un escrit on s'exposen els arguments que fonamenten la petició de revocació de la denúncia per infracció de trànsit i del servei de grua, si és el cas. O identificació de la persona conductora responsable de la infracció.

El pagament voluntari amb reducció implica la renúncia a formular al·legacions i l'acabament del procediment, sense resolució expressa, i només es pot recórrer davant la jurisdicció contenciós administrativa en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes als articles 11.1 a), 77 h) n) ñ) o) p) q) r) de la Llei de Seguretat Vial, a les que no és aplicable dita reducció.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona denunciada (encara que sigui menor d'edat)

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona denunciada s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Facilitar les dades identificatives de la persona denunciada, de la persona representant, el número d'expedient, la data de la denúncia i la matrícula del vehicle

- Presentar l'exposició de les al·legacions, adjuntant, si s'escau, qualsevol altra documentació que recolzi els seus arguments.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Durant els 20 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúnciaTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El termini màxim establert per adoptar la resolució és d'un any des de la data d'iniciació (article 112.3 de la LSV). La manca de resolució dins aquest termini comportarà la seva caducitat, amb les particularitats previstes en el precepte indicat per als supòsits de coneixement dels fets per part de la jurisdicció penal.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació electrònica

Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

. Tramitació presencial

Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20

CITA PRÈVIA
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/10/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades